A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Válogatott fejezetek magfizikából
(Fizika MSc, Fizika PhD)

Neptunkód: BMETE807410
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter
Heti óraszám:2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

  • Általános összefoglaló az erős kölcsönhatásról.
  • Az erős kölcsönhatás Yukawa-elmélete: skalár részecskével megvalósuló potenciál meghatározása perturbációszámítással.
  • Radioaktív bomlások Fermi-elmélete, a Fermi aranyszabály alkalmazása. Alfa-, béta- és gamma-bomlás kvantummechanikai tárgyalása a Fermi aranyszabályon keresztül (átmeneti mátrixelemek,kiválasztási szabályok, megmaradó mennyiségek, relativisztikus számítások, belső konverzió).
  • A magreakciók általános elmélete, S mátrix tulajdonságai, unitaritás. Proton-proton, neutron-proton szórás.
  • Rezonanciák vizsgálata (közbenső maggal megvalósuló reakciók, hatáskeresztmetszetek, Breit-Wigner formula).
  • Csillagok fizikája: csillagok megfigyelhető mennyiségei, tulajdonságok, Hertzsprung-Russel diagram.
  • Energiatermelés csillagokban (magreakció láncok). Csillagfejlődés a virál-tétel és az állapotegyenlet ismeretében. Stabilitási kritériumok.
  • Csillagfejlődés végállapotai: a neutroncsillag "vizsgálata" (neutroncsillag tömegének és sugarának meghatározása, kritikus paraméterek, belső szerkezet).

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: nincs.
Félévközi számonkérések: nincs
A félév végi osztályzat kialakítása: Szóbeli vizsga alapján.
Konzultációk: Minden pénteken 12:00-14:00 között. (Kis Dániel Péter)

Kis Dániel Péter