A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A BME NTI Fúziós plazmafizika csoport kutatásai szoros hazai és nemzetközi együttműködések keretében folynak. Tagjai vagyunk a  Magyar EURATOM Fúziós Szövetségnek, és több külföndi kutatóhellyel van kétoldalú megállapodásunk.

Témáink az analitikus elméleti számolástól a szimuláción és adatfeldolgozáson át a mérőberendezések építéséig terjednek. Kutatási tevékenységünk gerincét a szakértő külső témavezetőkkel közösen témavezetett TDK hallgatók adják. Évek alatt kialakítottunk egy olyan infrastruktúrát, ami egyrészt támogatja a hallgatók horizontális eszmecseréjét a diákkörön belül, másrészt lehetővé teszi, hogy adott témához több generáció is hozzájáruljon. A program sikerét hallgatóink kiemelkedő OTDK és publikációs tevékenysége jelzi.

TDK eredményeink A BME NTI Fúziós Csoport tagjai

2015-ben TDK tevékenységünket az  NTP-TDK-14-0022 pályázat támogatta.

Szabad TDK (szakdolgozat, diplomamunka, doktori) témák

A COMPASS tokamak nyalábemissziós rendszerének modellezése
A COMPASS tokamak nyalábemissziós rendszerének modellezése

Az alábbi témakörökben tudunk személyre szabott témákat biztosítani:

  • A fúziós plazmák fontos diagnosztikája az atomnyaláb-emissziós spektroszkópia. A mérés fizikai elve, hogy a plazmába belőtt nagyenergiájú atomnyaláb atomjai a plazma elektronjaival való ütközések folyamán gerjesztődnek, és legerjesztődéskor karakterisztikus fotonokat emittálnak. Az emisszió méréséből a plazma sűrűségére tudunk következtetni. A diagnosztika működését az NTI-ben fejlesztett RENATE szimulációs programcsomaggal modellezzük, és a szimulációk alapján méréseket tervezünk, telepítünk és üzemeltetünk az  MTA WFK RMI-vel együttműködve. A jelentkező habitusától függően tudunk inkább programozás, diagnosztika tervezés jellegű témákat is adni.  Egy korábbi TDK témáról itt egy részletesebb ismertető olvasható. Atomnyaláb-emissziós spektroszkópia modellezés és építés témában elsőéves kortól jelentkezni lehet:  Pokol Gergőnél.
  • A fúziós plazmák nagyon szép nemlineáris, önszerveződő rendszerek. Kísérleti vizsgálatuk során sokszor tranziens eseményekkel találkozunk, melyek vizsgálatára speciális adatfeldolgozó módszerek fejlesztése szükséges. A különböző emberek által NTI-ben kifejlesztett adatfeldolgozó rutinokat 2011-ben a grafikus felülettel is rendelkező  NTI Wavelet Tools programcsomagba integráltuk. A kifejlesztett adatfeldolgozó módszerekkel a csoport tagjai elsősorban a garchingi  ASDEX Upgrade tokamakon végzett kísérletek kiértékelésébe kapcsolódtak be, aminek számos közös publikáció az eredménye. A jelentkezőknek ebben a témakörben statisztikus módszerfejlesztés és kísérleti adatfeldolgozás témákat tudunk ajánlani.
  • A csoport elméleti fizikai jellegű tevékenységét az elfutó elektronok tanulmányozása uralja. Mikor egy tokamak típusú fúziós reaktorban valamilyen instabilitás miatt összeomlik a plazma, egy nagy energiájú (~10 MeV) és nagy áramerősségű (~1 MA) elfutó elektron nyaláb keletkezhet. egy ilyen nyaláb a berendezés falába csapódva óriási károkat okozhat, ezért nagyon fontos a keletkezésének és veszteségi mechanizmusainak pontos leírása. Ebben a témában tradícionálisan a svédországi  Chalmers Egyetemmel van szoros együttműködésünk, de most indul egy közös project a francia  CEA-val, és ennek a témának kapcsán érdekeltek vagyun az  Integrált Tokamak Modellezésösszefogásban is. A témakörben erős elméleti fizikai háttérrel rendelkező jelentkezőknek tudunk számítógépes modellezés jellegű témákat kínálni.  Egy korábbi TDK témáról itt egy részletesebb ismertető olvasható.

Jelentkezni vagy informálódni  Pokol Gergőnél vagy  a csoport bármely más tagjánál lehet. Bármelyik témakörben tudunk szakdolgozat, dimplomamunka vagy doktori témát is kiírni. Sikeres hallgatóink lehetőséget kapnak konferencia részvételre és publikációs tevékenységben való részvételre.

MTA WFK RMI is érdekes kutatási témákat kínál akár a BME NTI Fúziós plazmafizika csoporttal együttműködve, akár önállóan. A főbb területek: nyalábemissziós mérőrendszerek fejlesztése, üzemeltetése; turbulens transzport vizsgálata tokamak plazmákban, nagysebességű kamerarendszerek fejlesztése, plazma-pellet kölcsönhatás vizsgálata, tomográfia, és egyéb kísérleti témák. A konkrét kutatási feladat kialakításával kapcsolatban érdemes keresni:  Veres GaborZoletnik SándorKocsis Gabor.

A BME NTI Fúziós Csoport TDK tevékenységét a Nemzeti Tehetség Program támogatta a NTP-TDK-13-075 pályázat keretein belül.