A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Orvosbiológia célú radionuklidok előállítása és felhasználása
(Fizikus MSc, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF73
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Előadó: Dr. Dóczi Rita, Varga Zoltán
Heti óraszám: 2/0/1
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

Radionuklidok előállítása orvosi célokra: az izotóptermeléshez szükséges nukleáris adatok; reaktoros termelés, termelés részsecskegyorsítókkal. Gyorsítótípusok. Radionuklid generátorok. A besugárzott targetek radiokémiája a radionuklidok előállítása során. Ciklotronok egyéb alkalmazásai. A legfontosabb diagnosztikai célú izotópok előállítása. Gyorsítók használata a terápiában, az endoradioterápiában használt legfontosabb izotópok.
Molekuláris nukleáris képalkotás. PET és SPECT radiofarmakonok. Kismolekulás gyógyszer-hatóanyagok, makromolekulák, bioszimiláris és liposzómás gyógyszerek radioizotópos jelölése. Modern elválasztástechnikai módszerek az orvosbiológiai célú radiokémiában.   

Jegyzet, tankönyv, felhasználható itrodalom: http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/dr-doczi-rita/orvosbiologiai-celu-radionuklidok-eloallitasa-es-felhasznalasa.html


Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. TVSZ szerint

Félévközi számonkérések: Laborjegyzőkönyvek elkészítése.

A félév végi osztályzat kialakítása: Követelmény a laborgyakorlatok legalább elégséges szintű teljesítése. A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. A vizsga anyagát tételek formájában a vizsgaidőszak előtt közreadjuk.
Konzultációk: egyéni kérésre megállapodás szerint.


Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős