A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Önálló laboratórium NT2
(Fizikus MSc, Nukleáris technika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF52
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám:0/0/13
Kredit: 13
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz/Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma-vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre.


Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Nincs

Félévközi számonkérések: Nincs
A félév végi osztályzat kialakítása: Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelnie kell. A tárgyfelelős a témavezetői értékelés alapján adja meg a félévközi jegyet az elvégzett munkára.

Konzultációk: A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan

Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős