A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Monte Carlo részecsketranszport módszerek
(Fizikus MSc, Nukleáris technika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF33
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadó: Dr. Légrády Dávid, Dr. Szieberth Máté
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

Fredholm-féle másodfajú integrálegyenletek megoldása Monte Carlo módszerrel, a Boltzman transzport egyenlet integrális alakja bemenő és kijövő ütközési sűrűségekre. A transzport és az ütközési operátor. Az egyenletrendszer Neumann sorba fejtése. A transzport és az ütközési magfüggvény normálása. A Monte Carlo játék vége. Detektorfüggvények a bemenő és a kijövő ütközési sűrűségre.Fluxusbecslők (ütközési, úthossz, felületi és pontdetektor). Úthossz becslő problémái. A korrekton-módszer és kapcsolata az exponenciális transzformációval. Korrelált mintavételezés és a Monte Carlo perturbáció-számítás alapjai. 1D Integrálok Monte Carlo kiértékelése, a súly bevezetése a mintavételezésbe, a mintavételezés okozta szórás, nulla szórású mintavételezés, több dimenziós integrálok Monte Carlo kiértékelése; a részecsketranszport, mint végtelen dimenziós integrál,Markov folyamatok sűrűségfüggvényei, a részecsketranszport Monte Carlo integrálása. A szórás becslése, mintaátlag szórása, a válasz szórásának modellje, a szórás komponensei, hibaterjedés, a számítás hatékonysága (Figure of Merit) . Adjungált Monte Carlo.Adjungált operátorok, adjungált transzportegyenlet, reciprocitási tétel, adjungált hatáskeresztmetszetek, az adjungált integrális transzportegyenlet, adjungált transzport algoritmusa és a lejátszás értelmezése. A modelltér geometriai kettéosztása és a rajta értelmezett szimulációk. Adjungált és egyenes szimulációk kombinációja. A járulék áramlása. Az első momentum egyenlete, értékesség-alapú mintavételezés (importance sampling), nulla szórású MC, weight window módszer Az első és és második momentum transzportegyenlete, nem-Boltzmann-problémák, a folytonos fluxus becslése

Irodalom:

  • Lux, L. Koblinger: Monte Carlo particle transport methods: Neutron and photon calculations, CRC Press, 1990 http://nuclearweaponarchive.org
  • J. Spanier, E.M. Gelbard: Monte Carlo Principles and Neutron Transport Problems, Addison-Wesley, 1969

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Nincs
Félévközi számonkérések: Nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele: Nincs
A félév végi osztályzat kialakítása vizsgaidőszakban tett szóbeli vizsga alapján történik. Konzultációk: Igény szerint az előadókkal egyeztetett időpontokbanDr. Légrády Dávid
tárgyfelelős