A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Magfizika
(Fizikus MSc)

Neptunkód: BMETE80MF61
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter,
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter, Dr. Sükösd Csaba, Dr. Szieberth Máté
Gyakorlatvezetők: Dr. Kis Dániel Péter, Horváth András, Pónya Petra, Batki Bálint
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon „Kísérleti magfizika” tárgy keretében megszerezhető ismeretekre építve a magfizika főbb területeit tekinti át a következő témakörök tárgyalásával:
- Alapállapotú atommagok mérhető adatainak áttekintése és szisztematikája,
- atommagmodellek,
- magerők,
- magreakciók,
- magbomlások elméleti leírása,
- maghasadás sajátosságai,
- magfúzió és fúziós energiatermelés,
- kozmológia magfizikai alapjai,
- nukleáris asztrofizika.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: részvétel az órák legalább 50%-án (opcionális)

Félévközi számonkérések:

A félév végi osztályzat kialakítása: Vizsga

Konzultációk: Minden pénteken 12:00-14:00 között. (Kis Dániel Péter)

 

Budapest, 2017. március

Kis Dániel Péter