A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművi anyagvizsgálatok
(Fizikus MSc, Nukleáris technika szakirány)

Neptunkód: BMETE80MF15
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

  • Nyomottvizes atomerőművek primer és szekunder köri főberendezéseinek ellenőrzési módszerei, az atomerőművi környezet által okozott speciális szempontok. Üzemelő és leállított reaktor mellett alkalmazott vizsgálati eljárások, hibadetektálási technikák. Reaktortartály vizsgálatok. Gőzfejlesztő vizsgálati módszerek.
  • Atomerőművekben alkalmazott anyagvizsgálati módszerek bemutatása. Felületileg szennyezett vagy felaktiválódott berendezések, alkatrészek ellenőrzésének, vizsgálatának és javításának módszerei, eszközei. 
  • Vizuális vizsgálati módszerek, manipulációs technikák, telemechanika alkalmazása atomerőművi környezetben.
  • Speciális módszerek az alak- és mérethelyesség ellenőrzésére.
  • Friss és kiégett fűtőelem kötegek vizsgálata (tömörség vizsgálatok, termohidraulikai ellenőrzések, tomográfiás eljárások).
  • Radioaktív hulladékot tartalmazó konténerek vizsgálati módszerei. Radioaktív hulladékok minősítése. - Nukleáris anyagvizsgálati módszerek (pl. radiográfia, tomográfia).

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: Nincs.

Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása: egy 120 perces időtartamú, 100 pontos vizsgadolgozat értékelése alapján történik. A dolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelhetnek vegyesen.

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A vizsgaidőszak heteiben kedd 9:00-kor; oktató: Dr. Aszódi Attila.

______________________
Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős