A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Anyagvizsgálat neutronokkal
(Fizikus MSc, Nukleáris technika szakirány)

Neptunkód: BMETE80MF48

Tárgyfelelős: Dr. Makai Mihály
Előadó: Dr. Makai Mihály
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

  1.  A statisztikus rendszer leírása: Klasszikus vagy kvantumos. Eszközök: fázistér, eloszlás függvény vagy sűrűségoperátor. Fluktuáció disszipáció tétel előkészítése és tárgyalása.
  2. Neutronok kölcsönhatása az anyaggal. A szórás leírása: a Fermi-potenciál, szórási hossz, potenciálformák. Szórás atomi rendszereken, koherens, inkoherens szórás. Rugalmas, rugalmatlan szórás. A spin figyelembe vétele. Magreakciókat nem tárgyaljuk.
  3. A neutronoptika alapjai: A törésmutató, neutron interferometria. Neutron holográfia. Belső forrás, belső detektor. Hideg és ultrahideg neutronok.
  4. A neutronnyaláb formálása: Neutronforrások. Moderátorok. Neutronvezető. Monokromátorok. Sebesség szelektorok. Detektorok. Neutronpolarizáció diffrakcióval, reflexióval.
  5. Néhány mérőeszköz: Neutrondiffrakció. Repülési idő spektrométer. Háromtengelyű spektrométer (rugalmatlan szórás). Neutronspinecho. Kisszügű szórás. Radiográfia. Reflektometria. Interferometria.
  6. A mérések feldolgozása : Kapcsolat a szórási hatáskeresztmetszet és a korrelációs függvény között. Oldatok, kolloidok, polimerek egzotikus tulajdonságai.

Megjegyzés: egy téma feldolgozása kb. 2 előadást vagyis 4 órát igényel.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Cser László: Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással, Typotext, 2010, Budapest
Roger Pynn: Neutron Scattering, Los Alamos Science, 1990

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: pl. részvétel az órák legalább 50%-án (opcionális)

Félévközi számonkérések: Van / Nincs

A félév végi osztályzat kialakítása: Vizsga

Konzultációk:

Budapest, 2017. március

 

Dr. Makai Mihály