A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Korszerű nukleáris energiatermelés
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME09
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Pokol Gergő, Yamaji Bogdán
Heti óraszám: 1/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A 21. század elején működő közel 440 atomerőművi blokk zöme a II. generációhoz tartozik, a most épülő új blokkok ugyanakkor a III. generációs technológiából kerülnek ki. Jelenleg folyik a hidrogéntermelésre, tengervíz-sótalanításra, transzmutációra, a nukleáris üzemanyagciklus zárására is alkalmas ún. IV. generációs reaktorok fejlesztése.
A tárgy ezeket az új nukleáris energiatermelési technológiákat mutatja be. Foglalkozik a III. és a IV. generációs reaktorok f ő jellemzőivel, technológiai megoldásaival.
A tárgy áttekintést ad a fúziós energiatermelés lehetőségeiről is, ezen belül az épülő ITER kísérleti fúziós reaktorról, és a tervezett DEMO demonstrációs fúziós energiatermelő berendezésről

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.
Félévközi számonkérések: Házi feladat(ok)
Félévközi házi feladat(ok): A félév során otthoni felkészülést igénylő beadandó feladato(ka)t kapnak a hallgatók. Ezekről a félév során (előre rögzített időpontban) hallgatói szeminárium keretében számolnak be, és/vagy adott (előre rögzített) határidőig kell az(oka)t beadniuk. A félévközi házi feladat(ok)ra összesen 25 pont kapható, a házi feladat(ok) akkor tekinthető(k) elfogadottnak, ha annak értékelése minimum 10 pont. A házi feladatot a hallgatók a 2. oktatási héten kapják meg. Beadandó házi feladat esetén a beadási határidő a 12. oktatási hét előadása. Késedelmes leadás különeljárási díj ellenében a pótlási hét végéig lehetséges. Késedelmes leadás esetén maximálisan 20 pont kapható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése, valamint a határidőre elkészített és beadott félévközi házi feladat(ok) elfogadása.
A félév végi osztályzat kialakítása a félév közi házi feladat(ok)ra kapott pontszám és egy 120 perc időtartamú, 100 pontos vizsgadolgozat összesített értékelése alapján történik. A vizsga zárthelyin elégtelennél jobb jegyhez minimum 40 pontot kell elérni, illetve a két fő témakört (fissziós reaktorok illetve fúzió) külön-külön is minimum 40%-ra kell teljesíteni.
Az összesített értékelés a következők szerint történik:
Összpontszám = 0,8×(pontszám(Félévközi feladat(ok)) + pontszám(Vizsgadolgozat)). A vizsgadolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek.
Az összpontszám alapján a következők szerint alakul az osztályzat:
0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A vizsgaidőszak heteiben az oktatókkal egyeztetett időpontban. Oktatók: Dr. Pokol Gergő, Yamaji Bogdán

Budapest, 2016. január 27.

______________________
Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős