A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Energia, kockázat, kommunikáció
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME20
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó, meghívott külső előadók
Heti óraszám: 1/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

A tárgy az erőművek és egyéb energetikai létesítmények lakossági elfogadásának, az ehhez kapcsolódó kommunikációnak a kiemelt aspektusai t foglalja össze.
Főbb tárgyalt témakörök: Energetikai kérdések megítélése a közvéleményben; Közvélemény -kutatási módszerek és eredmények; Az atomenergia lakossági elfogadása; Kockázat fogalma; A kockázat érzékelése – Objektív kockázat, szubjektív félelem; Az egyes energiatermelési módok kockázata; Kockázat kommunikációjának módszerei; A NIMBY-szindróma; Lakossági veszélytudat; A lakossági tájékoztatás sajátosságai; Sajtóközlemény készítésének alapvető szabályai, együttműködés a sajtóval; Válságkommunikáció, a hagyományos és a közösségi média használata a veszélyhelyzeti kommunikációban. A tárgy a fenti témaköröket gyakorlati példák bevonásával tárgyalja. A hallgatók a félév során több esettanulmány és projektmunka készítése során készülnek fel a számonkérésre.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: ZH.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása három jegy alapján, átlagolással történik.
- első jegy: egy kb. 30 perces időtartamú, 100 pontos ZH értékelése alapján.

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

- második jegy: beadandó házi feladat értékelése alapján. A beadandó feladat pontos témája és az azzal kapcsolatos követelmények az első órán kerülnek kihirdetésre.
- harmadik jegy: órai munka alapján. A hallgatóknak a félév végén prezentációt kell készíteniük egy-egy veszélyes ipari létesítmény lakossági tájékoztatásához.

Konzultációk: igény szerint a félév során; oktató: Boros Ildikó

Budapest, 2016

______________________
Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős

tárgyfelelős