A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművi üzemzavar elemzések
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME06
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Zsíros Gábor
Heti óraszám: 3/2/0
Kredit: 6
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Az atomerőművek biztonságos üzemeltetése alapvető fontosságú mind az üzemeltető, mind pedig a társadalom szempontjából. A törvényekben szabályozott biztonsági előírásokat a hatósági ellenőrzések és az engedélyezés rendszere hivatott biztosítani, míg a berendez és műszaki biztonságát megfelelő tervezési, építési, üzemeltetési és karbantartási gyakorlat vitelével lehet biztosítani. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb üzemi tranziensek és üzemzavari folyamatok modellezésére alkalmazott modellezési módszerekkel, néhány jellemző számítógépes elemzőprogrammal. Elsajátítják a méretezési alap szempontjából meghatározó főbb méretezési üzemzavarok fizikai folyamatait, valamint – a gyakorlatok keretében – megfelelő programok és szimulációs eredmények felhasználásával betekintést nyernek az atomerőművek üzemzavar-elemzési módszereibe. Az atomerőművek belső események által indukált méretezési üzemzavarain túl a tárgy ismerteti a külső veszélyekre való méretezés elveit is (földrengés, robbanás, repülőgép rázuhanás, rendkívüli meteorológiai események, árvizek) és ezek jellemzőit (veszélyeztetettségi görbe, méret, intenzitás, terhelési diagram, stb.).
A tervezési alapba tartozó belső veszélyek (nagyenergiájú cső törése, forgógép sérülésből származó repülő tárgyak, nehéz terhek leesése) és ezek jellemzői (a bekövetkezés valószínűsége) a belső veszélyek által okozott terhek, körülmények jellemzése (ostorozás, közeg-sugár, ütközés) is ismertetésre kerülnek.
A kockázat alapú vagy kockázat szempontú tervezés, a biztonság szerinti differenciálás elve a tervezésben, a nukleáris létesí tmények kockázat alapú kategorizálása, a szerkezetek, rendszerek és komponensek osztályba sorolása is tárgya az előadásoknak.

Az Atomerőművek termohidraulikája (AE03) és a Reaktorfizika mérnököknek (AE02) tárgy ismerete ajánlott.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelen- léti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: Nincs.
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 100 perces időtartamú, 100 pontos vizsgadolgozat értékelése alapján történik.
0 ponttól…39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A vizsgaidőszak heteiben személyes megbeszélés alapján; oktató: Zsíros Gábor.

Budapest, 2016

______________________
Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős