A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Szakdolgozat készítés
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE20
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 0/10/0
Kredit: 15
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz/Tavasz


A tantárgy részletes tematikája:

A szakdolgozat elkészítésének üteme (hetenkénti bontásban):
1-3 : Irodalom és adatgyűjtés Internetről, könyvtárból, folyóiratokból.
4-7 : Feladatok megoldása (tervezési, mérési, programozási, stb. feladatok).
8-11 : Eredmények elemzése, korrekciós feladatok meghatározása és elvégzése.
12-14 : A dolgozat teljes dokumentációjának elkészítése.
A tantárgy oktatásának módja: konzultáció (heti 10 óra)


További információk:
http://www.reak.bme.hu/hu/oktatas/95-zarovizsga-informaciok/232-energetikai-m%C3%A9rn%C3%B6ki-alapk%C3%A9pz%C3%A9s-bsc-%C3%A9s-mesterk%C3%A9pz%C3%A9s-msc-atomenergetika-szakir%C3%A1ny-z%C3%A1r%C3%B3vizsga-inform%C3%A1ci%C3%B3i.html

Tárgykövetelmények

A szakdolgozat témakiírás elkészítése: A hallgató a témavezetőjével közösen az adott félév második oktatási hetének végéig elkészíti a szakdolgozatának témakiírását, és elküldi a tárgyfelelősnek vagy a tárgyfelelős által kijelölt személynek ellenőrzésre.

Jelenléti követelmények: Nincs.

Félévközi számonkérések: A hallgató a témavezetőjének segítségével elkészíti a féléves munkájának eredményéről szóló, legfeljebb 80 oldalas szakdolgozatát, és azt legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig leadja a tárgyfelelősnek vagy az általa kijelölt személy(ek)nek legalább két nyomtatott és elektronikus formában.

A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegyet a témavezető állapítja meg a hallgató félévközi teljesítménye alapján. A megállapított jegyről a témavezető írásban (postai vagy elektronikus úton (e-mail)) értesíti a tárgyfelelőst és a tárgyfelelős által kijelölt személyt.

Konzultációk: A félév során a hallgatók a szakdolgozat témakiírásukban szereplő önálló feladatot dolgozzák ki a témavezetőjük/konzulensük irányításával.


______________________
Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős