A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Reaktorfizika mérnököknek
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE02
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter,
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter,
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

  1. Alapfogalmak: hatáskeresztmetszet, szabad úthossz, szórási, rugalmatlan szórási és hasadási magfüggvény, neutronfluxus, neutr onáram, reakciógyakoriság, nettó kifolyás.
  2. Diffúzióelmélet, Fick-törvény, diffúzióegyenlet folytonos energiaváltozóval. Időfüggő és időfüggetlen esetek, sokszorozási tényező mint sajátérték.
  3. Reaktorfizika alaptétele, egycsoport-elmélet, anyagi és geometriai görbületi paraméter, a kritikusság feltétele. Diffúzióegyenlet megoldása egyszerű geometriákban.
  4. Neutronok lassulása, rugalmas szórási magfüggvény meghatározása, lassulási sűrűség, lassulási modellek. Rezonanciaabszorpció, Doppler- effektus. Rezonanciaintegrál homogén és heterogén közegekben. Termalizáció. Neutronspektrum
  5. Sokcsoport- és kevéscsoport-diffúziós közelítés. Kevéscsoport-diffúzióegyenlet numerikus megoldása.
  6. Pontkinetikai egyenlet. Reciprokóra egyenlet. A reaktivitás mérésének módszerei. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása.
  7. Kiégés. Urán- és tóriumlánc. A nehéz elemek kiégése. Konverziós tényező. Hasadási termékek felhalmozódása, Xe-effektus.

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények aláírás megszerzésének szükséges feltétele az előadások legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet az előadásokon és rendszeresen ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozat megírására kerül sor.
A félév végén - a pótlási héten - mindkét zárthelyi pótolható. Ez megegyezés szerint írásban vagy szóban történhet meg.

A félév végi osztályzat kialakítása: A zárthelyikkel (2*50 pont), összesen 100 pont érhető el. Az aláírás szükséges feltétele minden zárthelyin minimum 25 pont teljesítése.
A félévvégi osztályzat a zárthelyik pontszámai alapján az alábbi táblázattal határozandó meg:

0% – 39%: elégtelen (1)
40% - 54%: elégséges (2)
55% - 69%: közepes (3)
70% - 84%: jó (4)
85% - 100%: jeles (5)

Konzultációk: Igény szerint, egyéni egyeztetés alapján.


Budapest, 2016. szeptember 8.

Dr. Kis Dániel Péter