A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nukleáris méréstechnika
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE06
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Kerkapoly Anikó
Heti óraszám: 1/0/1/F/2
Kredit: 2
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

• Elemi részecskék csoportosítása. Sugárzások és anyag kölcsönhatása.
• A részecskedetektálás alapelvei.
• Detektorok általános jellemzői. Detektorok csoportosítása típus és felhasználás szerint.
• Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Működési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.
• Szcintillációs detektorok, működési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretű kristályok, alkalmazások.
• Félvezető detektorok, típusok, alkalmazási területek.
• Spektroszkópiai alapismeretek, a különböző spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.
• Neutronok detektálása: alapelvek, detektortípusok, alkalmazások.
• Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.
• Dozimetriai detektorok működési elvei.
• Speciális detektorok.
• Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése.
• A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án és minden laboratóriumi gyakorlaton.
Félévközi számonkérések:
A félév során az előadások anyagából egy esszé jellegű 90 perces zárthelyi dolgozat megírása illetve a laborgyakorlatok elején 10 perces „kis-zárthelyik” megírása.
Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenléti követelmények teljesítésén túl a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése és a jegyzőkönyvek leadása.
A félév végi osztályzat kialakítása: A laboratóriumi gyakorlatok eredményei („kis-zárthelyik”, órai munka, laborjegyzőkönyvek) és a nagy-zárthelyi dolgozat eredménye alapján történik.

Konzultációk:
Az órát követő 15 percben a helyszínen illetve emailben való előzetesen egyeztetett időpontokban

Oktató: Dr. Kerkápoly Anikó