A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Laboratóriumi mérések II.
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE10
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Laborgyakorlat-vezetők: BME NTI oktatói, a mérési kurzust megelőzően kiadott
programban feltüntetettek szerint.
Heti óraszám: 0/0/3
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy keretében 14 db különböző laboratóriumi mérést végeznek a hallgatók, egyenként három óra terjedelemben az alábbi tartalommal:

  1. Sugár- és környezetvédelem: Környezeti aktivitás meghatározása (1 db mérés).
  2. Reaktorfizika, Üzemtan, termohidraulika: Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- és szekunderköri jelenségek vizsgálata a primer köri és a szekunder köri PC-s szimulációs programokkal) (6 db mérés)
    Hőtechnikai alapmérések, Atomerőművi üzemzavari tranziensek vizsgálata az APROS rendszerkód felhasználásával (3 db mérés).
  3. Radioanalitika: Gamma-spektrometriai és aktivációs analitikai mérések (4 db)

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak 100 %-án való részvétel.

Félévközi számonkérések: A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt zárthelyi írása a gyakorlat tárgyköréből, majd a laboratóriumi mérésekről és a kapott eredményekről jegyzőkönyv írása és beadása a mérést követő egy héten belül.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl —, hogy az egyes mérésekhez tartozó zárthelyikre kapott jegyek, valamint a mérési jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek minden esetben elégtelennél jobbak legyenek. A tárgyra kapott érdemjegyet a félév során írt zárthelyikre és a beadott jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlagából képezzük.

Konzultációk: Minden mérésre vonatkozóan a mérésvezető oktatóval, előzetesen meg beszélt időpontban; oktató: az egyes méréseket vezető oktatók neve a méréseket meg- előzően kiadott programban fel van tüntetve.

Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős