A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Környezeti sugárvédelem
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE07
Tárgyfelelős: Dr. Zagyvai Péter
Előadó: Dr. Zagyvai Péter, Dr. Kerkapoly Anikó
Laborvezető: Dr. Zagyvai Péter, Dr. Kerkapoly Anikó
Heti óraszám: 2/0/1
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek összefoglalása. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások. A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetekre, az emberre. Dózisdefiníciók. Dózis számítása és mérése. Külső és belső sugárterhelés. A radioaktív nuklidok terjedése az élő szervezetekben. A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás. Az emisszió és az immisszió kapcsolata. Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése . A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői. Radioizotópok orvosialkalmazásai – diagnosztika és terápia. Mesterséges radioizotópok előállítása, kikerülésük a környezetbe - radioaktív hulladékok. Radioaktívszennyezések terjedése a levegőben, a talajban, felszíni álló- és folyóvizekben, geológiai rendszerekben. Folyamatos működésű környezeti monitorozó rendszerek felépítése, működési elvük és alkalmazásaik.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

• Virágh E.: Sugárvédelmi ismeretek (BME Mérnöktovábbképző Intézet 1990.)
• Kanyár B. és munkatársai: Radioökológia és környezeti sugárvédelem (Veszprémi Egyetemi Kiadó 2000.)
• A Nukleáris Technikai Intézet honlapján szereplő anyagok

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Nincs
Félévközi számonkérések: 2 dolgozat + 3 labormérés
A félév végi osztályzat kialakítása: Félévközi jegy + labor = 2 dolgozat + 3 labormérés, amikre jegyet kapnak.
Aláírás megszerzésének felétele: a két dolgozatra és az összesített laborra kapott pontszám egyenként el kell, hogy érje a 40 %-ot.

Dr. Zagyvai Péter
tárgyfelelős

s