A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomreaktorok üzemtana
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE08
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

 1. Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása: üzemanyag hőfoktényezője, moderátor hőfoktényezője, izotermikus hőfoktényező.
 2. Teljesítménytényező, bórsavtényező; a reaktor önszabályozó képessége.
 3. Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása, reaktorindítás és -leállítás, teljesítmény-változtatás; teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése; szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai.
 4. Az atomreaktor, mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei.
 5. Az atomreaktor, mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat; fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális hőforrás-eloszlás; hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai.
 6. A reaktor jellemzőinek kampány alatti változása: üzemanyag-összetétel, későneutronhányad, visszacsatolások, hőforrás-erősség, manőverező képesség változása.
 7. Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, rúdinterferenciák; kiégő mérgek, bórsavas szabályozás.
 8. Zónatervezés: a töltettervezés szempontjai; kis kiszökésű zónák.
 9. Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, mikrohibák, makrohibák, gáztömörtelenség, ezek hatása; fűtőelem-ellenőrzés.
 10. A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés
 11. A reaktor üzemeltetése: reaktorindítás, -leállítás, terheléskövető üzemmód; kampánynyújtás, korlátok.
 12. Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok 13. Karbantartás. Üzemzavari események.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I-II.

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak és a gyakorlatoknak legalább 70%-án.

Félévközi számonkérések: - Az aláírás megszerzésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl — a gyakorlaton való részvétel.

A félév végi osztályzat kialakítása: szóbeli vizsga alapján történik.
Konzultációk: Minden szerdán 14-től 15 óráig; oktató: Dr. Czifrus Szabolcs


Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős