A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nukleáris üzemanyagciklus
(Fizikus MSc, Nukleáris technika specializáció)


Neptunkód: BMETE80AE22
Tárgyfelelős: Dr. Fehér Sándor
Előadó: Dr. Fehér Sándor, Dr. Osváth Szabolcs
Heti óraszám: 3/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

  • Bevezetés, történeti visszatekintés.
  • A nukleáris üzemanyagciklus felépítése. Uránforrások és készletek. Az uránércek bányászata és feldolgozása. Izotópdúsítás. Fűtőelemgyártás.
  • Az atomerőművek általános műszaki jellemzői. Termikus reaktorral szerelt atomerőművek. Gyorsreaktorral szerelt atomerőművek. A kiégett üzemanyag kezelése, újrafeldolgozása. Reprocesszálási technológiák.
  • A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. Transzmutáció. Biztonsági kérdések.
  • Lehetséges nukleáris üzemanyagciklusok. Nyílt üzemanyagciklus. Zárt üzemanyagciklus.
  • Az atomerőművek üzemanyag-gazdálkodási jellemzői. Összetett atomenergia-rendszerek. Szimbiotikus atomerőmű-rendszerek üzemanyag- gazdálkodási jellemzői.
  • Atomerőművek fejlesztési irányai.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, II/1. kötet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004
Dr. Csom Gyula: Atomenergia rendszerek nukleáris üzemanyagciklusának továbbfejlesztési lehetőségei, Akadémiai Kiadó,1988

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án részt vesz. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések. A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy 90 perces zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A dolgozatot 0-tól 100 pontig osztályozzuk.

A félév végi osztályzat kialakítása. A zárthelyi dolgozat eredménye alapján megajánlott jegyet kaphat a hallgató az alábbi ponthatárok szerint:
0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Ha a megajánlott jegyet a hallgató nem fogadja el, hagyományos (tételhúzásos) szóbeli vizsgára jelentkezhet.


Dr. Fehér Sándor
tárgyfelelős