A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A nukleáris leszerelés kérdései
(Fizikus MSc, Nukleáris technika szakirány)

Neptunkód: BMETE80MF11
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Csige András és meghívott előadók
Heti óraszám:2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz/Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

- Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Radioaktív sugárzás, atommagreakciók.
- Maghasadás és láncreakció, reaktorfizikai alapok.
- Nukleáris fegyverekhez szükséges anyagok előállítása: urándúsítás, plutónium tenyésztés és elválasztás.
- Az első atombombák, továbbfejlesztési lehetőségek, hidrogénbomba.
- Nukleáris robanások fizikai hatásai, radioaktív sugárzás biológiai hatásai.
- A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése.
- A nukleáris fegyverzetkorlátozás története: előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az atomkorszak és a hidegháború.
- Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővítési konferencia.
- Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken
- A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kísérletek: PTBT, küszöbszerződések, a CTBT.
- Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái.
- Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek
- Nukleáris biztosítéki rendszer (safeguards).
- Átfogó atomcsend egyezmény, és annak ellenőrző szervezete.
- Nukleáris csempészet, nukleáris törvényszéki analitika.

Irodalom:

Richard Rhodes: Az atombomba története
http://nuclearweaponarchive.org
Péczeli Anna, N. Rózsa Erzsébet: Egy békésebb világ eszközei

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: A vizsgára bocsátás feltétele: részvétel az előadások 70%-án.
Félévközi számonkérések: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.
A félév végi osztályzat kialakítása egy 30 pontos írásbeli teszt alapján történik:

0 ponttól 12 pontig: elégtelen (1)
13 ponttól 17 pontig: elégséges (2)
18 ponttól 22 pontig: közepes (3)
23 ponttól 26 pontig: jó (4)
27 ponttól 30 pontig: jeles (5)

Konzultációk: keddenként az előadás után.

Dr. Czifrus Szabolcs tárgyfelelős