A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Reaktorfizikai számítások
(Fizikus MSc, Nukleáris technika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF38
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter,
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter
Gyakorlatvezető: Dr. Szieberth Máté
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Szóbeli vizsga + beadandó házi feladat
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

  1. A transzportegyenlet egzakt megoldása, Case-sajátfüggvények, Green-függvény
  2. Aszimptotikus reaktorelmélet, B1 és P1 egyenletek, diffúzióállandó
  3. B1 és P1 egyenletek sokcsoport-közelítésben, rezonanciabszorpció, kevécsoport-állandók
  4. PL egyenleket általánosan, sorfejtés gömbfüggvények szerint, PL egyenletek 1D-ban, transzverzális áram
  5. SN közelítés, Gauss-kvadratúrák, szegmensek választása, kapcsolat a PL közelítéssel
  6. Kevéscsoport diffúzióelmélet végesdifferencia közelítésben, 1D geometriák, R-Z és R-Θ geometria, általános algebrai egyenlet, pálcakódok, peremfeltételek
  7. Végesdifferencia-egyenletek pontossága, külső és belső iteráció, a belső iteráció gyorsítása
  8. Időfüggő diffúzióegyenlet, konvergencia, kinetikus sajátértékek becslése, késő neutronok      

Tárgykövetelmények:

Számonkérés: Szóbeli vizsga + beadandó házi feladat

Aláírás feltétele: A félév során kiadott házi feladat megoldása.

Féléves érdemjegy: A tárgy teljesítésének feltétele egy a félév során kiadott programozási házi feladat elkészítése a szorgalmi időszak 13. hetére. A házi feladat értékelése az utolsó gyakorlati órán történik és a tárgy osztályzatának megállapításánál 1/3 súllyal lesz figyelembe véve.


Budapest, 2016. szeptember

Kis Dániel Péter