A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Üzemi mérések és diagnosztika
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF11
Tárgyfelelős: Dr. Pór Gábor Géza
Előadó: Dr. Pór Gábor Géza
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tárgy során három fő területtel foglalkozunk:
- Méréselmélet és gyakorlat
- Diagnosztikai (sztochasztikus jellegű) mérések matematikai alapjai
- Roncsolásmentes és beavatkozásmentes diagnosztikai mérések a gyakorlatból
Részletek:

- Méréselmélet és gyakorlat
• Mérés és modellezés
• Mit is mérünk? közvetett és közvetlen mérések
• Mivel mérünk?
• Mérési utasítás és mérési jegyzőkönyv
• Mérési adatok feldolgozása és közlése

- Diagnosztikai (sztochasztikus jellegű) mérések matematikai alapjai
• Fourier módszer
• Autospektrum (APSD), keresztspektrum (CPSD), autokorreláció (ACF), kerezstkorrelációs (CCF), koherencia és fázisfüggvények
• Autoregressive Modelling (UAR, MAR, ARMA, ARIMA)
• Waveletek
• Szekvenciális valószínűségi hányados teszt (SPRT)
• Fuzzy módszerek alapjai
• Ideghálózatok (Neural network)
• Szakértői rendszerek (Expert systems)

- Roncsolásmentes és beavatkozásmentes diagnosztikai mérések a gyakorlatból
• Bevezetés az ultrahangos ipari mérésekbe (Introduction to Ultrasound techniques)
• Bevezetés az ipari akusztikus emissziós mérésekbe (Intro to Acoustic Emission)
• Az örvényáramos mérések alapjai (Intro to Eddy current)
• A folyadékbehatolásos módszer (Intro to Penetrant)
• A mágneses penetrációs módszer (Intro to Magnetic penetration)
• Vizuális vizsgálatok az lapját képezik az összes vizsgálatnak (Visual testing: Fast camera (Time warp), Endoscopy
• Hőkamerázás alapjai (Thermography)


Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények. Az aláírás megszerzésének szükséges feltétele az előadásoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet az előadásokon véletlenszerűen ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 zh megírása. A mérési gyakorlat és mérési jegyzőkönyv beadása írásban.

A félév végi osztályzat kialakítása: Aláírás nincs gyakorlat és jegyzőkönyv nélkül. Szóbeli vizsga tételek alapján, két tétel. Ha évközi jegy, akkor a két zh és a jegyzőkönyv alapján

Konzultációk: minden héten csütörtökön 9-11 (Dr. Pór Gábor)

Budapest, 2016.
Dr. Pór Gábor
tárgyfelelős