A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Sugárvédelem és jogi szabályozása
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF24
Tárgyfelelős: Dr. Pesznyák Csilla
Előadó: Dr. Pesznyák Csilla, Dr. Zagyvai Péter
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Félévközi
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

1.-2. ea. A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek. A radioaktivitás anyagszerkezeti okai. Bomlástörvény. Bomlási módok. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások. Az energiaátvitel formái.
3. ea. Az ionizáló sugárzás fizikai hatása. Az elnyelt dózis definíciója. A dózisteljesítmény értelmezése fotonsugárzás abszorpciójára.
4.-5. ea. Az ionizáló sugárzás kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetek sejtjeire, az emberre. További dózisdefiníciók: egyenértékdózis, effektív dózis. Külső és belső sugárterhelés. A radioaktív nuklidok megjelenése az élő szervezetekben.
6.-7. ea A sugárvédelem axiómái és alapelvei. Dózistervezés. A dóziskorlátozás rendszere.Munkahelyi és lakossági korlátok. Emissziós és immissziós sugárvédelmi szabályozás. Hatósági rendszer: a nukleáris biztonság, a személyi és a környezeti sugárvédelem felügyeleti rendszere.
8. ea. A külső és a belső sugárterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások. Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és közvetett módon. Detektorok, mérőberendezések.
9. ea. A műszaki sugárvédelem tevékenységi köre. Normális és baleseti helyzetek kezelése.
10.-11. ea. A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői. A radon, mint a természetes sugárterhelés legjelentősebb komponense.
12.-13. ea.A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe.Radioaktív hulladékok. A hulladékok kategorizálásának kapcsolata a sugárvédelmi szabályozás többi elemével.
14. ea. A nem ionizáló sugárzások megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere.

Irodalom:

- Fehér I., Deme S. (szerk.): Sugárvédelem (Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.)

- Kanyár B.: Radioökológia és környezeti sugárvédelem (Veszprém, 2000.)
- Letölthető prezentáció és jegyzetvázlat a Nukleáris Technikai Intézet honlapjáról
(www.reak.bme.hu/nti/oktatas).

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50 %-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

Félévközi számonkérések: - 2 db legfeljebb 90 perces zárthelyi dolgozat
A pótlási hét folyamán külön eljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat pótlása másodszor is megkísérelhető.
A félév végi osztályzat kialakítása:

A félév végi osztályzat kialakítása a félévközi jegy a dolgozatok összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
40 % -tól: elégséges (2)
55 % -tól: közepes (3)
70 % -tól: jó (4)
85 % -tól: jeles (5)

Konzultációk: az előadásokat követő 15 percben,


Pesznyák Csilla
tárgyfelelős