A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Reaktorfizika
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF33
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 5
Számonkérés: Szóbeli vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

 

A tantárgy részletes tematikája:

Az atomreaktorok általában. A neutronok felhasználása: energiatermelés, méréstechnika. Hatáskeresztmetszetek, a magreakciók kapcsolata a neutrongázzal. A neutrongáz leírása, a Botzmann-egyenlet mint neutronmérleg. Kezdeti- és peremfeltételek. A kritikusság fogalma. A Boltzmann-egyenlet közelítései: a diffúzióelmélet. Energiacsoportok. Időfüggés és kritikusság egycsoport közelítésben. Kinetika, a reaktivitás mérése. A neutronspektrum. Lassuláselmélet. Rezonanciák. Termalizáció. Lassuló neutronok térbeli eloszlása, Fermi-kor. Többcsoport módszerek. Termikus reaktorok: csupasz- és reflektált reaktor. Fűtőelemrácsok. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. Adjungált függvény. Perturbációelmélet. Pontkinetika. Kiégés. Reaktorok üzemeltetése. Numerikus módszerek.

Tárgykövetelmények:

Aláírás feltétele: A beadandó házi feladatok min. 50 %-nak helyes megoldása és a zárthelyik legalább elégséges eredménnyel történő teljesítése.

Jelenléti követelmény: A gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel.

ZH pontozás:

<50 %– elégtelen
50% - 59 %– elégséges
60% - 69 % – közepes
70% - 79 %– jó
80% >– jeles


A házi feladatok beadási rendje: Adott félévben részletezve.

Zárthelyik: A félév során két zárthelyi várható a 8. és a 14. oktatási héten.


Budapest, 2016. szeptember

Kis Dániel Péter