A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Radiokémia és nukleáris kémia
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF32
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre, Dr. Dóczi Rita, Balatoni-Oláh Zita
Heti óraszám: 3/0/0
Kredit: 4
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:


Radioizotópok a természetben I.: kozmogén és terresztriális izotópok (bomlási sorok); Radioizotópok a természetben II.: antropogén izotópok; Nukleogenézis, az elemek és a radioizotópok keletkezése; Radioizotópok előállítása atomreaktorokban és gyorsítókban (Bateman-Rubinson egyenletek); Jelzett vegyületek előállítása (kémiai szintézissel, biológiai szintézissel) és alkalmazása (RIA, PET stb.)
Radioizotópok speciális fizikai-kémiai tulajdonságai/hatásuk az anyagra: izotóp effektus a kémiában (egyensúlyban és kinetikában) és a fizikában (izotóp dúsítás), nyomnyi anyagmennyiségek, radiokolloidok, forró atom kémia, Szilárd-Chalmers reakció, sugárzások hatása az anyagra (G érték, radiolízis, kristályhibák stb.)
Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel (izotóphigítás, kémiai feldolgozás és nukleáris spektroszkópia); Nukleáris módszerek az elemanalitikában (NAA)
Nukleáris kémiai technológiák: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 70 %-át kötelező látogatni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
Félévközi számonkérés: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl a félév utolsó hetének óráján megírt sikeres (elégtelentől különböző) dolgozat a félév teljes anyagából.
A félév végi osztályzat kialakítása a félév végén megírt sikeres dolgozat eredménye alapján történhet, amit nem kötelező elfogadni. Az a hallgató, aki nem fogadja el a felajánlott osztályzatot vizsgajegyként, szóbeli vizsgát tehet.
Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre


Dr. Szalóki Imre
tárgyfelelős