A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Orvosi képalkotó rendszerek
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF35
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadó: Dr. Légrády Dávid
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

 1. A kép fogalma, matematikai leírása. Az orvosi képalkotás eszközei és célkitűzései. Emberi test modellezése, matematikai és fizikai fantomok.
 2. Képjellemzők matematikai és fizikai vonatkozása. Kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantumhatásfok, jel-zaj viszony, MTF
 3. Gamma és Röntgen sugárzás fizikája. Sugárforrások, kölcsönhatások az emberi testben. Dózisfogalmak. Mérési eljárások. Detektorok.
 4. Képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós, gerjesztett technikák. (Sugár)terek szimulációja, fizikai és matematikai modellezés.
 5. Tomográfiás rekonstrukciós eljárások. A képalkotás szakaszai. Algebrai és modell-bázisú rekonstrukciós eljárások. Radon transzformáció, szűrt visszavetítés, ML paraméterbecslések
 6. Transzmissziós radiográfia. Röntgen és CT. Monokromatikus leképezés, Hounsfield egység, szisztematikus hibák folytonos-energiás forrásoknál. Mammográfia, fluorszkópia, digitális és filmes rendszerek összehasonlítása. Duálenergiás rendszerek. Intervenciós Röntgen.
 7. Emissziós tomográfia. SPECT és PET. Nukleáris Medicina. Radiofarmakonok előállítása. Gyorsítók az orvosi alkalmazásban. Funkcionális vizsgálatok. PET-CT képrekonstrukció.
 8. Ionizáló sugárzással működő rendszerek összehasonlítása. A képalkotó rendszerek leadott dózisa, képalkotó eljárások sugárterápiás minőségbiztosításhoz. A sugárterápia alapjai.
 9. Mágneses rezonancia (MR) képalkotási rendszerek. Fizikai alapok, berendezések, módusok. Funkcionális MRI.
 10. Ultrahang. Hullámterjedés az emberi testben, vékony rétegek hatása. Doppler effektus folyadékáramlásokban. „2D, 3D, 4D” ultrahang.
 11. Multimodalitású rendszerek. A tomográfiás eszközök együttes alkalmazásának határai. Mai trendek az orvosi képalkotásban.

Irodalom: 

- Dove: Physics of Medical Imaging
- C. L. Epstein: The Mathematics of Medical Imaging
- A. Kak. Principles of Computerized Tomographic Imaging (SIAM, ISBN-13: 978-0-898714-94-4)


Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50 %-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

Félévközi számonkérések: - 2 db legfeljebb 90 perces zárthelyi dolgozat
A pótlási hét folyamán külön eljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat pótlása másodszor is megkísérelhető.
A félév végi osztályzat kialakítása:

A félév végi osztályzat kialakítása a félévközi jegy a dolgozatok összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
40 % -tól: elégséges (2)
55 % -tól: közepes (3)
70 % -tól: jó (4)
85 % -tól: jeles (5)
Konzultációk: az előadásokat követő 15 percben,

Dr. Légrády Dávid
tárgyfelelős