A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nukleáris méréstechnika
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF05
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

• Sugárzások és anyag kölcsönhatása, a részecskedetektálás alapelvei a különböző detektortípusoknál.
• Detektorok általános jellemzői. Áram- és impulzus-üzemmód, hatásfok, felbontóképesség, holtidő.
• Detektorok csoportosítása típus és alkalmazási terület szerint.
• Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Működési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.
• Szcintillációs detektorok, működési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretű kristályok.
• Félvezető detektorok, típusok, alkalmazási területek.
• Spektroszkópiai alapismeretek, a különböző spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.- Neutronok detektálása:     alapelvek, detektortípusok, alkalmazások. Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.Dozimetriai detektorok működési elvei.Speciális detektorok.
• Nukleáris elektronika. Előerősítők, jelformálás, ADC típusok.
• Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése, háttércsökkentési módszerek.
• A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 80 %-át kötelező látogatni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
Félévközi számonkérés: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.
A félév végi osztályzat kialakítása minden hallgató, aki teljesítette az aláírás feltételét, jelentkezhet szóbeli viszgára.
Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre


Dr. Szalóki Imre
tárgyfelelős