A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Geofizika alapjai
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF34
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadó: Dr. Légrády Dávid
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

Általános geofizika

  1. A Föld kialakulása, kémiai összetétele, kőzetei, ásványai. A Föld elemi összetétele szerinti rétegződése, a földmag, kéreg, köpeny elemei és kőzetei. A Föld kialakulása és hőtörténete.
  2. Szeizmológia. Rugalmas hullámterjedés kőzetekben, a kőzetek rugalmas tulajdonságai. Természetes eredetű hullámfajták és tulajdonságaik. A Föld belső szerkezete a szeizmológiai megfigyelések alapján, diszkontinuitások. A földrengések paraméterei. Adams-Williamson egyenlet.
  3. A Föld gravitációs tere. Potenciálelmélet, a gravitációs potenciál gömbfüggvény-sorfejtése, rotációs potenciál. A gravitációs tér mérése, izosztázia elve. A gravitációs tér változásai.
  4. A Föld alakja és forgása Árapályjelenségek és a Föld forgástörténete. A Föld alakja ekvipotenciális felületként. Precesszió.
  5. A Föld mágneses tere. Paleomágnesség. Belső és külső mágneses források, a mágneses tér potenciál-alakja, a potenciál gömbfüggvény-sorfejtése. A Földmágneses tér változásai. Dinamó elv.

Gyakorlati geofizika

  1. Szeizmika. Gerjesztett hullámok terjedése a földben. Refrakciós és reflexiós módszerek. Statikus és dinamikus korrekciók. A időszelvény, mélységszelvény, migráció, sebességek számítása.
  2. Gravitációs és mágneses kutatómódszerek. A kőzetek gravitációs és mágneses tulajdonságai, hatók, korrekciók. Graviméterek és magnetométerek..
  3. Elektromos és elektromágneses kutatási módszerek. Kőzetek tulajdonságai, hatók. Egyenáramú módszerek. Természetes potenciál, indukált polarizációs mérések. Indukciós mérések, földradar.
  4. Mélyfúrás-kutatás klasszikus eszközökkel. A mélyfúrás folyamata, a fúrólyuk modellezése. Archie-törvény. Elektromos és szónikus szondázás.
  5. Mélyfúrás-kutatás nukleáris eszközökkel. A kőzetek nukleáris paraméterei. Kölcsönhatások kőzetekben. Természetes gamma, n-n, n-gamma, gamma-gamma szondák és működési elvük.

Irodalom:

Meskó Attila: Bevezetés a Geofizikába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
Kis Károly: Általános Geofizikai Alapismeretek, ELTE Eötvös Kiadó, 2002

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50 %-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

Félévközi számonkérések: - Nincs
A félév végi osztályzat kialakítása: Félév végi vizsga


Konzultációk: az előadásokat követő 15 percben,


Dr. Légrády Dávid
tárgyfelelős