A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Fenntartható fejlődés és energetika
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF06
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Yamaji Bogdán, Dr. Aszódi Attila
Heti óraszám:2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés:Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz


A tantárgy részletes tematikája:

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélésében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenzív vita folyik a jövő lehetséges fejlődési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára (2000-ben az itthon megtermelt villamos energia 40%-a származott a paksi atomerőműből).
A tárgy keretében tárgyalt legfontosabb témakörök:
- a fenntartható fejlődés definíciója, értelmezése;
- a fenntartható fejlődés vizsgálatával foglalkozó nemzetközi programok, törekvések egyezmények;
- az energiatermelés, az energiatermelési módok fejlődése és szerepe a fenntartható fejlődésben;
- energiahordozó készletek; energiaellátás biztonsága; az energiaellátás és a gazdasági függetlenség kapcsolata;
- globális felmelegedés, kiotói megállapodás, klímavédelem;
- különböző energiatermelési módok összehasonlítása a környezeti hatások, gazdasági
és ellátásbiztonsági szempontból;
- megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepe az egészséges energiakoktélban,
- atomenergia-hasznosítás fejlődése, fizikai alapjai; atomreaktorok műszaki felépítése és típusai;
- atomenergia-rendszerek; hasadóanyag készletek, ezek összevetése egyéb primer energiahordozó készletekkel;
- radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetekre;
- az atomenergia-hasznosítás radioaktív hulladékai és melléktermékei; a radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyagok kezelése, végső elhelyezése;
- atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai;
- rendkívüli atomerőművi események, atomerőmű balesetek, okok, következmények és hatások (pl. Csernobil);
- az atomenergia nem energetikai célú (orvosi, ipari stb) felhasználásaTárgykövetelmények:Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelen- léti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: Kötelező félévközi számonkérések száma: 2.
1. zh: 8. hét; pótlás: pótlási hét
Témája: az 1.-7. előadás anyaga, 100 pont (45 perc)
2. zh: 14. hét; pótlás: pótlási hét
Témája: teljes félév anyaga, 100 pont (45 perc)
A zárthelyik az átfogó tudást és az ismeretek mélységét is mérik.

A félév végi osztályzat kialakítása
Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltételei:
a jelenléti követelmények teljesítése,
mindkét zárthelyi megírása legalább 40%-os eredménnyel.

A félév végi osztályzat a félév során írt zárthelyi dolgozatok pontszámai alapján az alábbi szerint lesz meghatározva:
0-39 %: elégtelen (1)
40-54 %: elégséges (2)
55-69 %: közepes (3)
70-84 %: jó (4)
85-100%: jeles (5)


Budapest, 2016. szeptember 1.

Dr. Aszódi Attila tárgyfelelős