A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Elektronika laboratórium
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF03
Tárgyfelelős: Dr. Pór Gábor Géza
Oktató: Farkas Viktor
Heti óraszám: 0/0/2
Kredit: 2
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A laboratóriumi mérések során a hallgatók az elektronikában használt legfontosabb alapáramkörökkel, valamint két, a nukleáris technikában használt mérési módszerrel ismerkedhetnek meg. A mérések egyedül, vagy két fős csoportokban végezhetők.

Méréseink

I. Billenőáramkörök vizsgálata

Multivibrátorok típusai, Bistabil multivibrátor (flip-flop), Monostabil multivibrátor, Astabil multivibrátor.

Mérési feladatok:

 1. Építsen integrált áramkörös astabil multivibrátort egy előre megadott áramköri lapkán 
 2. Állítson össze monostabil billenőkört próbapanelen

II. Műveleti erősítők alapkapcsolásai; A Miller-effektus

Lineáris üzemmód és telítés, Ideális műveleti erősítő, Műveleti erősítők felhasználása, Invertáló kapcsolás, Nem invertáló kapcsolás, Követő erősítők, Műveletvégző áramkörök, Összeadó áramkör, Kivonó áramkör, Differenciáló áramkör, Integráló áramkör, Miller effektus

Mérési feladatok:

 1. Mérések műveleti erősítőkkel próbapanelen (erősítés, törésponti frekvenciák, sávszélesség, fázistolás, jelformálás)
 2. Miller–effektus mérése kész mérőpanelen (erősítés, törésponti frekvenciák, sávszélesség, fázistolás)

III. Schmitt-trigger – átmenet az analóg és a digitális világ között

Komparátor kapcsolás műveleti erősítővel, Schmitt-trigger kapcsolás műveleti erősítővel, Schmitt-trigger méretezése, Tranzisztoros Schmitt–trigger, Astabil multivibrátor (relaxációs oszcillátor) műveleti erősítővel.

Mérési feladatok:

 1. Mérések komparátor kapcsolásokban. Billenési szint meghatározása számítással és méréssel. Áramkörépítés próbapanelen.
 2. Relaxációs oszcillátor építése és vizsgálata próbapanelen.

IV. Koincidencia áramkör tulajdonságainak vizsgálata, jelterjedés hatása az átvitt jelre

Koincidencia áramkörök felépítése, Két véletlen jelsorozat detektálása koincidencia áramkörrel, Mérőfej kompenzáció

Mérési feladatok:

 1. A mérés során, egy panelen elkészített koincidencia áramkör tulajdonságait vizsgáljuk. A két véletlen jelsorozatot számítógéppel állítjuk elő.
 2. Vizsgálja a kompenzációs mérőfejet modellező kapcsolást!
 3. 10x-es leosztású mérőfej vizsgálata.
 4. Jeltovábbítás és visszaverődés vizsgálata hosszú kábelen.

V. Természetes cirkuláció sebességének mérése korrelációs és spektrumképzési módszerekkel

Autokorrelációs függvény, keresztkorrelációs függvény, keresztspektrum és fázisfüggvény frekvenciafüggése terjedő perturbációknál, koherencia függvény, impulzus válaszfüggvény

Mérési feladat:

Határozzuk meg a fűtőelem felületétől 1 mm-re kialakuló természetes cirkulációs áramlás sebességét három egymás felett elhelyezett termoelemmel mért hőmérséklet-fluktuációk alapján a korrelációs függvények segítségével!

VI. Tranzisztoros erősítő áramkör vizsgálata

Közös emitteres erősítő építése és vizsgálata. Főbb erősítőparaméterek meghatározása. Munkapont beállítás méretezése.

Mérési feladatok:

 1. Áramkörépítés próbapanelen
 2. Egyenáramú munkapont vizsgálata
 3. Váltakozóáramú mérések, Bode-diagram felvétele, Erősítés és fázistolás vizsgálata
 4. Törésponti frekvenciák és sávszélesség meghatározása
 5. Kimeneti, bemeneti ellenállás meghatározása közvetett módszerekkel

A tárggyal kapcsolatos további részletek Farkas Viktor honlapján találhatók:

http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/farkas-viktor/oktatas.html

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak 100%-án való részvétel. Mérésenként 1 jegyzőkönyv leadása szükséges a félév teljesítéséhez.

Félévközi számonkérések: A mérések előtt minden esetben írásbeli számonkérést tartunk 2 kérdéssel. A számonkérések eredménye legalább 50%-os kell hogy legyen, hogy a hallgató elkezdhesse a mérést. 6 db mérési feladat elvégzése rendre a páros, ill. páratlan heti laboratóriumi gyakorlatokon. A feladatokat osztályozzuk. Rendkívüli, indokolt esetben 1 pótlására van lehetőség a pótlási időszakban.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a feladatokra kapott osztályzatok mindegyike elérje az elégséges (2) értéket. Ekkor a félévközi jegy a 6 érdemjegy átlaga alapján, az alábbi módon adódik:

            2,0-től  2,499…-ig:  elégséges (2)
            2,5-től  3,499…-ig:  közepes (3)
            3,5-től  4,499…-ig:  jó (4)
            4,5-től  5,0-ig:         jeles (5)

Konzultációk: mérések időtartama alatt;

Budapest, 2016-11-03

                                                                                  Dr. Pór Gábor