A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Bevezetés a CFD módszerekbe
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF37
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Tóth Sándor
Heti óraszám: 1/0/2
Kredit: 4
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy a háromdimenziós CFD (Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és energetikai alkalmazásait mutatja be a hallgatóknak.
A tantárgy keretében gyakorlatorientáltan bemutatásra kerül az ANSYS CFX program. A hallgatók számítógépes laborfoglalkozások keretében elsajátítják a programrendszer használatát, a leírandó geometriák definiálását, a hálózást, a fizikai modellek paraméterezését, az egyenletrendszert megoldó programmodul futtatását, valamint az eredmények kiértékelését, a megoldási mezők ábrázolását.
A gyakorlatokhoz kapcsolódóan rövid áttekintést kapnak a hő- és áramlástani problémák leírásához szükséges egyenletekről, azok numerikus megoldási módszereiről. Az órák során szilárd anyagokban lejátszódó hővezetési problémák, valamint természetes és kényszerített áramlások modellezésén keresztül sajátítják el az alapvető módszereket, eszközöket. A feldolgozott példák az energetika témaköréből kerülnek ki, így a hallgatók numerikus modellezési tapasztalatai más tárgyakban elsajátított ismeretekhez is kapcsolódhatnak.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

• Előadási kézirat
• J. H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002.
• J. Tu, G. H. Yeoh, C. Liu: Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach, Elsevier, 2008.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: 100 perc időtartamú zárthelyi dolgozat az elméleti és a gyakorlati anyagrészből az 5., illetve a 14. előadási héten.
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.
A félév végi osztályzat kialakítása az elméleti (1/3 rész) és a gyakorlati anyagrész zárthelyi dolgozatának eredménye (2/3 rész) alapján történik.
0 százaléktól 39 százalékig: elégtelen (1)
40 százaléktól 54 százalékig: elégséges (2)
55 százaléktól 69 százalékig: közepes (3)
70 százaléktól 84 százalékig: jó (4)
85 százaléktól 100 százalékig: jeles (5)

Konzultációk: minden szerdán 14:00-16:00 között; oktató: Dr. Tóth Sándor

Budapest, 2016. szeptember 1.

Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős