A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművek termohidraulikája
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF31
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Babcsány Boglárka
Heti óraszám:  3/1/0
Kredit: 5
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz


A tantárgy részletes tematikája:

  • A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál.
  • Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban.
  • A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjellemzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.
  • A hővezetési egyenlet numerikus megoldási lehetőségei, a véges differencia és végeselem módszer alkalmazása.
  • A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.
  • Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.
  • A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása.
  • A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemzavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek.
  • Atomerőművi üzemzavarok, balesetek előzményeinek, feltételeinek, okainak, lefolyásának, termohidraulikai folyamatainak és következményeinek tárgyalása.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990
L.S.Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
Dr.Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, 2004

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.
Félévközi számonkérések: A félév végén egy 120 perces időtartamú, 100 pontos zárthelyi dolgozat értékelése alapján történik. A dolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek.
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények, továbbá a zárthelyi dolgozat legalább elégséges érdemjeggyel történő teljesítése, illetve a félév során feladott házi feladatok legalább 70%-ában, a félév elején kialakított csoportbeosztásnak megfelelően csoportonként egy-egy értékelhető megoldás beadása.
A félév végi osztályzat kialakítása a félév végén megírt zárthelyi dolgozat érdemjegye alapján történik, a következő értékelés szerint:

0 ponttól    39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól    54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól    69 pontig: közepes (3)
70 ponttól    84 pontig: jó (4)
85 ponttól    100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A szorgalmi időszakban péntekenként 14:00-kor; oktató: Babcsány Boglárka.

Dr. Aszódi Attila
    tárgyfelelős