A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművek termohidraulikája
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE03
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Babcsány Boglárka
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

• A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál.
• Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban.
• A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjellemzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.
• A hővezetési egyenlet numerikus megoldási lehetőségei, a véges differencia és végeselem módszer alkalmazása.
• A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.
• Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.
• A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása.
• A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemzavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek.
• Atomerőművi üzemzavarok, balesetek előzményeinek, feltételeinek, okainak, lefolyásának, termohidraulikai folyamatainak és következményeinek tárgyalása.


Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

  • N.E. Todreas, M.S. Kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990
  • L.S.Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
  • Dr.Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, 2004

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: Nincs.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése, illetve a félév során feladott házi feladatok legalább 70%-ában, a félév elején kialakított csoportbeosztásnak megfelelően csoportonként egy-egy értékelhető megoldás beadása.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 120 perces időtartamú, 100 pontos vizsgadolgozat értékelése alapján történik. A dolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek.

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A vizsgaidőszak heteiben kedd 9:00-kor; oktató: Babcsány Boglárka


______________________
Dr. Aszódi Attila
tárgyfelelős