A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80AE01)
Energetikai mérnök BSc

Neptunkód: BMETE80AE01
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter
Előadó: Dr. Sziberth Máté, Papp Ildikó
Gyakorlatvezetők: Dr. Kis Dániel Péter, Horváth András, Csengeri Eszter, Pesti Márton, Barta Szilveszter
Heti óraszám: 3/2/0
Kredit: 5
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Előadás: Az atomenergetika története napjainkig. Reaktorfizikai alapok: sokszorozási tényező, kritikusság feltétele, kritikus tömeg; reaktivitás; homogén, heterogén reaktorok; neutronfluxus-eloszlás a reaktorban; reaktorkinetikai alapok, reaktorszabályozás; üzemanyagkiégés, kiégett üzemanyag összetétele, reaktormérgezettség. Reaktortechnikai alapok: a reaktor szerkezeti felépítése, reaktortípusok; fűtőelem, fűtőelemköteg, aktív zóna, reaktortartály, szabályozási megoldások. A reaktor hőtechnikájának alapjai: A teljesítménysűrűség és annak térbeli eloszlása a reaktorban; reaktorhűtés, hőmérséklet-eloszlások, remanens hő. Sugárvédelmi alapok: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás, biológiai védelem, a radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetre és a különböző anyagokra. Az atomerőmű felépítése és berendezése: Az atomerőmű típusai és lehetséges hőkapcsolási sémái; a primer és a szekunder köri főberendezések; a VVER-440-nel épített atomerőmű fő jellemzői, konténment. Az atomerőművek nukleáris biztonsága: a nukleáris biztonságot meghatározó tervezési és üzemeltetési jellemzők; a belső (inherens) biztonság jelentése; mélységi védelem, műszaki gátak. Nagy atomerőmű-balesetek. Az atomerőművek környezeti hatásai: folyékony, légnemű kibocsátások, radioaktívhulladék-menedzsment. Az atomerőművi villamosenergia-termelés gazdaságossága: az egységköltség és annak belső szerkezete; az atomerőmű és az ellátásbiztonság kapcsolata. Az atomerőmű helye az együttműködő villamosenergia-rendszerben. Az atomenergia-rendszer felépítése és fő elemei.

Gyakorlat: Reaktorfizikai számítások: sokszorozási tényező, reaktivitás, neutronfluxus, kétszerezési idő, konverziós tényező, xenonmérgezettség számítása. Hőtechnikai számítások: teljesítménysűrűség (térfogati, felületi, lineáris), hőmérséklet-eloszlás, remanens hő számítása. Sugárvédelmi számítások: felezési vastagság, felezési felületi sűrűség meghatározása, dozimetriai számítások. Villamosenergia-egységköltség számítása.

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények a tárgy teljesítésének szükséges feltétele az előadások legalább 70%-án (ez opcionális), a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet az előadásokon véletlenszerűen, a gyakorlatokon rendszeresen ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: A félév során három alkalommal zárthelyi dolgozat megírására kerül sor.

zárthelyi a 6. héten. Téma: Reaktorfizika
zárthelyi a 10. héten. Téma: Sugárvédelem és reaktorfizika
zárthelyi a 14. héten. Téma: Termohidraulika és reaktorfizika
Figyelem! A zh-k pontos időpontja és tematikai sorrendje a félév során változhat!

A pótlási időszak első napján 2 zárthelyi pótolható, illetve különeljárási díj fizetése ellenében a pótlási időszak végén még egy zárthelyi javítható. Ez utóbbi csak abban az esetben igényelhető, ha legalább egy zárthelyi (nem pót zárthelyi) minimum elégséges eredménnyel zárult.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – , hogy mindhárom zárthelyi dolgozatban legalább 50%-os eredményt érjen el a hallgató. A jegy kialakítása ezen túl a zárthelyi dolgozatok pontszámainak átlaga alapján történik.

0% – 49%: elégtelen (1)

50% - 69%: elégséges (2)

70% - 79%: közepes (3)

80% - 89%: jó (4)

90% - 100%: jeles (5)

Konzultációk: Minden pénteken 12:00-14:00 között. (Kis Dániel Péter)

Budapest, 2016. február 11.

Dr. Kis Dániel Péter