A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

BME OKTATÓREAKTOR

A MAGYARORSZÁGI NUKLEÁRIS OKTATÁS KÖZPONTJA


50 ÉVES A MAGYAR

FELSŐOKTATÁS EGYIK

LEGNAGYOBB ÉRTÉKŰ

OKTATÁSI - KUTATÁSI

NAGYBERENDEZÉSEMOTTÓNK :

NUKLEÁRIS IPAR CSAK NAGY TUDÁSÚ, A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG IRÁNT ELKÖTELEZETT SZAKEMBEREK SEGÍTSÉGÉVEL MŰKÖDTETHETŐ


A BME NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZETE

Az Intézet feladatai

A BME Nukleáris Technikai Intézete (BME NTI) a Műegyetem Természettudományi Karához tartozik. Az Intézet fő tevékenysége az oktatás és kutatás atomenergetikai, radiokémiai, fúziós és orvosi fizikai területen. Az Intézetnek közel 50 alkalmazottja és 10 PhD hallgatója van. Évente jelentős számú TDK dolgozat, szakdolgozat és diplomamunka, PhD disszertáció, valamint kutatási jelentések és nemzetközi folyóiratcikkek, konferenciakiadványok készülnek az NTI-ben.

Az NTI üzemelteti az Oktatóreaktort

Az oktatóreaktort elsősorban a reaktorhoz – mint sugárforráshoz – kapcsolódó laboratóriumi, valamint reaktorüzemeltetési gyakorlatok tartására, továbbá kutatási célra neutron- és gamma-forrásként használjuk. A berendezéshez radiokémiai, neutron- és reaktorfizikai, valamint sugárvédelmi laboratóriumok sora tartozik.

1971-től

működik a 100 kW maximális teljesítményű, medence típusú oktató- és kutatóreaktor. Hűtőközege és moderátora könnyűvíz, reflektora víz és grafit. A berendezés üzemeltetését a következő 20 évben is folytatni szeretnénk. Ennek – jelen tudásunk szerint – műszaki akadálya nincsen.AZ OKTATÓREAKTOR - EREDETI NEVÉN TANREAKTOR - AZ 1960-AS ÉVEK VÉGÉN ÉPÜLT. AZ EREDETILEG 10KW MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYŰ REAKTOR 1971 MÁJUS 22-ÉN VÁLT KRITIKUSSÁ. AZ 1980-BAN ELVÉGZETT TELJESÍTMÉNYEMELÉS ÓTA A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 100KW


A REAKTOR ÉPÍTÉSÉNEK CÉLJA

A reaktor létrehozásának elsődleges célja az 1970-es években kezdődő magyar atomenergia-program biztonságos megvalósításához szükséges szakemberek gyakorlati képzőhelyének megteremtése.

A REAKTOR BIZTONSÁGA

Az Oktatóreaktor biztonsága már a tervezés során alapvető fontosságú volt, hiszen a BME területén működik. A biztonságot mai szemmel is korszerűnek mondható alapelvek garantálták és garantálják ma is. Ilyenek a földrengésálló épületstruktúra, a szabályozó- és biztonságvédelmi rudak elektromágneses felfüggesztése, a kis üzemanyag-mennyiség, csekély reaktivitástartalék és a kis teljesítménysűrűség következtében elegendő passzív hűtés.AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN TÖBB MINT 350 REAKTOR-TECHNIKAI SZAKMÉRNÖK ÉS TÖBB SZÁZ ENERGETIKAI MÉRNÖK, FIZIKUS HALLGATÓ SZEREZTE MEG NUKLEÁRIS SZAKIRÁNYÚ DIPLOMÁJÁT. SOKAN KÖZÜLÜK AZ ATOMERŐMŰ, A PAKS II, OAH VAGY MÁS NUKLEÁRIS IPARI VAGY KUTATÁS-FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZNAK


KURZUSOK MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI HALLGATÓKNAK

Az Intézet kiterjedt nemzetközi oktatási-kutatási háttérrel rendelkezik. Szoros az együttműködés a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az Európai Nukleáris Oktatási Szervezettel (ENEN), valamint számos európai és tengerentúli egyetemmel és kutatóintézettel. Hallgatóink és doktoranduszaink rendszeresen töltenek néhány hónapos tanulmányutakat partnerintézményeinknél. Az NTI rendszeresen szervez nemzetközi tanfolyamokat is.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK

AZ NTI gondozza a BME fizika BSc és fizikus MSc képzésének nukleáris technika és orvosi fizika, valamint az energetikus BSc illetve energetikai mérnök MSc képzés atomenergetikai szakirányait

A képzés fő területei a reaktorfizika, az atomerőművi áramlási, hőmérsékletváltozási és fázisátalakulási folyamatok, nukleáris biztonság, sugárvédelem, radiokémia, orvosi fizika és fúziós alkalmazások. Az NTI más (gépész-, vegyész-, villamos-) mérnöki szakok és más egyetemek hallgatóinak oktatásában is részt vesz.


A LÉTESÍTMÉNY ELSŐDLEGES CÉLJA A GYAKORLATI NUKLEÁRIS ISMERETEK ÁTADÁSA, A REAKTOROKKAL, SUGÁRZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÍSÉRLETEK ELVÉGZÉSÉN KERESZTÜL. EMELLETT FONTOS SZEREPE VAN A KUTATÁSI CÉLÚ KÍSÉRLETEKNEK IS


OKTATÓREAKTOR

A reaktor aktív zónájában EK-10 típusú fűtőelemek vannak, melyekben összesen mintegy 30 kg urán található. A függőleges csatornák, vízszintes nyalábcsatornák, illetve a besugárzó alagút kísérleti célokat szolgálnak. A reaktor biztonságáról irányítórendszer és négy, elektromágnesekre függesztett szabályozórúd gondoskodik.

LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

Detektoros mérések

A legfontosabb alapmérések a gáztöltésű, szcintillációs és félvezető- detektorokhoz kapcsolódó neutron- és gammasugárzás-mérési, alfa- illetve gamma-spektrometriai gyakorlatok

Reaktoros mérések

A reaktor segítségével többek között neutronfluxus-mérési, aktivációs analitikai, késő neutronokra vonatkozó, üzemeltetési, kritikussági, üregeffektus- mérési gyakorlatokat végeznek a hallgatók


AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN FOKOZATOSAN FEJLŐDTEK KI AZ NTI LEGFONTOSABB KUTATÁSI TERÜLETEI:

  • REAKTORFIZIKA
  • TERMOHIDRAULIKA
  • RADIOKÉMIA, NUKLEÁRIS ANALITIKA
  • ORVOSI FIZIKA
  • SUGÁRVÉDELEM
  • FÚZIÓS PLAZMAFIZIKA, FÚZIÓS BERENDEZÉSEK
A KUTATÁSI TERÜLETEKEN NAGYON JELENTŐS, NEMZETKÖZILEG ELISMERT KUTATÁSI EREDMÉNYEINK VANNAK


KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK

Meggyőződésünk, hogy nemzetközi szinten is kiemelkedő oktatáshoz hasonló színvonalú kutatás is szükséges. Kutatásainkat magyar és nemzetközi pályázatok, projektek, valamint ipari megbízások keretében végezzük.

PÁLYÁZATAINK

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program (2014-18)

Az NTI történetének legnagyobb volumenű kutatási pályázata. Számos hazai kutatóhellyel együttműködve igen jelentős számú eredmény, publikáció született.

 

EURATOM / H2020 program

2017-től az Intézet hat Európai Uniós finanszírozású pályázatban vesz részt. Ezek között vannak a nemzetközi nukleáris oktatást fejlesztő projektek és 4. generációs reaktorok tervezését célzó kutatási projektek is.