A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Fizika laboratórium NT
(Fizikus MSc, Nukleáris technika szakirány)

Neptunkód: BMETE80MF01
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Heti óraszám:0/0/6
Kredit: 6
Számonkérés:Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A félév során az alábbi választékból kerül 12 gyakorlat mérés a programba:

 1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások).
 2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában.
 3. Termikus neutronfluxus mérése aktivációs módszerrel.
 4. Üregeffektus és neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése.
 5. Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése.
 6. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása.
 7. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron.
 8. Neutronaktivációs analízis.
 9. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata.
 10. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata.
 11. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren.
 12. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján.
 13. Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- szekunderköri
 14. jelenségek vizsgálata).
 15. Atommagok bomlási sémájának meghatározása (n,gamma) magreakciók mérésével (MTA Energiatudományi Kutatóközpont).
 16. Mössbauer effektus mérése (ELTE TTK Atomfizika Tanszék).
 17. Reaktor üzemeltetési gyakorlat.
 18. GOLEM fúziós gyakorlat
 19. Röntgenfluoreszencia mérése.
 20. TRATEL temohidraulika gyakorlat.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak 100%-án való részvétel. Hiányzás esetén pótmérés elvégzésére van lehetőség.
Félévközi számonkérések: A mérések megkezdése előtt rövid beszámoló írása az adott laborgyakorlat anyagából, majd a mérések elvégzése után mérési jegyzőkönyv készítése.
A jegyzőkönyvek beadásának határideje a mindenkori méréseket követő egy héten belül van.
A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy valamennyi mérési jegyzőkönyv beadásra kerüljön, továbbá a mérések előtt írt beszámolókra és a mérési jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga elérje legalább az elégséges osztályzatot. A mindenkori osztályzatok az említett beszámolók és a mérési jegyzőkönyvek érdemjegyeinek átlagából képződnek.
Konzultációk: Igény esetén a mérésvezető oktatóval való megegyezés szerint. Oktató: a szóban forgó mérés vezetője.

Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős