A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Radioanalitika
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE26
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre
Heti óraszám: 3/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Atommag, nukleonok, radioaktív sugárzások eredete, tulajdonságaik, sugárzások kölcsönhatása anyaggal, radioaktív bomlási folyamatok. Az a-, ß- és g-sugárzás detektálási módszerei és legfontosabb eszközei. A periódusos rendszer felépítése. Az elemek keletkezése, természetes eredetű radioaktív izotópok, kozmikus és földi eredetű radioaktív izotópok. Kormeghatározási módszerek. Izotópeffektus. Radioanalitikai alapfogalmak: érzékenység, mátrixhatás, kémiai kitermelés, pontosság, nyomjelző, mintavétel, feltárás, kémiai elválasztási módszerek, nyomjelzés. Természetes és mesterséges eredetű izotópok elemzésének módszerei radiokémiai és nukleáris spektroszkópiai módszerekkel. Elemanalitikai eljárások, nukleáris módszerek a kémiai tulajdonságok és az anyagszerkezet vizsgálatában.


Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 70%-át kötelező látogatni.
Félévközi számonkérés: Nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl a félév utolsó hetének órája során megírt sikeres (elégtelentől különböző) dolgozat a félév teljes anyagából.
A félév végi osztályzat kialakítása félév végén megírt sikeres dolgozat eredménye alapján történhet, amit nem kötelező elfogadni. Az a hallgató, aki nem fogadja el a felajánlott osztályzatot vizsgajegyként, szóbeli vizsgát tehet.
Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre


Dr. Szalóki Imre
tárgyfelelős