A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Laboratóriumi mérések I.
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE09
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Laborgyakorlat-vezetők: BME NTI oktatói, a mérési kurzust megelőzően kiadott
programban feltüntetettek szerint.
Heti óraszám: 0/0/3
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy keretében 14 db különböző laboratóriumi mérést végeznek a hallgatók, egyenként három óra terjedelemben az alábbi tartalommal:

  1. Sugár- és környezetvédelem: Neutron- és gamma--dózisteljesítmény mérések; Környezeti aktivitás meghatározása, Egésztest számlálás (3 db mérés).
  2. Mag- és neutronfizika, Reaktorfizika: Különböző típusú nukleáris detektorok vizsgálata, Termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel, Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata, Későneutron paraméterek mérése és uránkoncentráció meghatározása, Üregeffektus mérése, Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének meghatározása, Termikus diffúzióshossz mérése, Reaktor- üzemeltetési gyakorlat (11 db mérés).

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak 100 %-án való részvétel.

Félévközi számonkérések: A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt zárthelyi írása a gyakorlat tárgyköréből, majd a laboratóriumi mérésekről és a kapott eredményekről jegyzőkönyv írása és beadása a mérést követő egy héten belül.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl —, hogy az egyes mérésekhez tartozó zárthelyikre kapott jegyek, valamint a mérési jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek minden esetben elégtelennél jobbak legyenek. A tárgyra kapott érdemjegyet a félév során írt zárthelyikre és a beadott jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlagából képezzük.

Konzultációk: Minden mérésre vonatkozóan a mérésvezető oktatóval, előzetesen meg beszélt időpontban; oktató: az egyes méréseket vezető oktatók neve a méréseket meg- előzően kiadott programban fel van tüntetve.

Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős