A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművek
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE23
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó, Csige András, Dr. Katona Tamás János,
Ferenczi Zoltán
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

 • II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása.
 • Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa.
 • A nyomottvizes atomerőművek hősémájának részletes vizsgálata, termodinamikai jellemzésük.
 • Az energiaátalakítási folyamatban alkalmazott primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása (fővízkör, gőzfejlesztők, nyomástartó rendszer, telítettgőz-turbinák, cseppleválasztók, szivattyúk, elzáró szerelvények stb.), termodinamikájuk elemzése.
 • A primer és szekunder körben jelentkező korróziós és eróziós folyamatok bemutatása, csökkentésük lehetőségei.
 • Primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása, vízkezelő rendszerek és berendezések. Bórsavas szabályozás következményei a vízüzemre.
 • Levegőtisztító- és szellőző rendszerek.
 • Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek kialakításának szempontjai, a gyakorlatban alkalmazott megoldások összehasonlítása.
 • Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése.
 • A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai (pl. tűz-, sugár- és földrengés-védelem).
 • Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek.
 • Az atomerőmű-telepítés szempontjai.

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: Nincs.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 120 perces időtartamú, 100 pontos vizsgadolgozat értékelése alapján történik:

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)

40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)

55 ponttól 69 pontig: közepes (3)

70 ponttól 84 pontig: jó (4)

85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A vizsgaidőszak heteiben kedd 9:00-kor; oktató: Dr. Aszódi Attila

 

Budapest, 2016.

Dr. Aszódi Attila