logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Záróvizsga információk 2015/16/2 > 2016.06.29. 8:30, Fizikus BSc

Fizika BSc hallgatók záróvizsga információi, 2016 június 28

Hely: NTI Könyvtár (R317)

 

Dátum

Vizsgabizottság elnöke

Vizsgabizottság tagjai

2015.06.29, 8:30

Dr. Fehér Sándor 

Dr. Szalóki Imre
Dr. Légrády Dávid
Dr. Tőke Csaba

 


 

 

Név

Diplomamunka Címe

Témavezető, (konzulens)

Tételek

Képzés

Bakacs Eszter Katalin

Invaszkuláris ultrahang-képalkotás (IVUS)

 

Dr. Dóczi Rita
BME NTI

A, OK, N

 BSc

Gyökös Réka

Automata mikronukleusz felismerő szoftver fejlesztése

Hülber Timea
Radosys Kft.
Dr. Légrády Dávid
BME NTI

A, OK, S

 BSc

Király Bálint

In vivo vizsgálatok validálására használható inhomogén MRI fantomok tervezése és tesztelése

 

Dr. Szigeti Krisztián
SOTE
Dr. Légrády Dávid
BME NTI

A, OK, S

 BSc

Milecz-Mitykó Richárd

Teranosztikai célú gyógyszerhordozó nanorészecskék előállítása és jellemzése

Dr. Varga Zoltán
MTA TTK
Dr. Dóczi Rita
BME NTI

A, OK, N

 BSc

Somai Vencel

ML-EM PET iteratív képrekonstrukció felbontásvizsgálata pozitronvándorlás modellezésével

Dr. Légrády Dávid
BME NTI

A, OK, MC

BSc

 

 

Jelmagyarázat:  Záróvizsga tételsorok


A Fizika BSc Alkalmazott fizika szakirány kötelező záróvizsga modulja:

• A Alaptematika

 

További két modul az alábbiak új modulokból:

• OK Orvosi képalkotás

• N Nukleáris méréstechnika és radiokémia

• S Sugárvédelem

• MC Monte-Carlo módszerek