logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Záróvizsga információk 2015/16/2 > 2016.06.28. 8:30, Fizikus BSc

Fizika BSc hallgatók záróvizsga információi, 2016 június 28

Hely: NTI Könyvtár (R317)

 

Dátum

Vizsgabizottság elnöke

Vizsgabizottság tagjai

2015.06.28, 8:30

Dr. Dóczi Rita

Dr. Kis Dániel Péter
Dr. Pokol Gergő
Dr. Újsághy Orsolya

 


 

 

Név

Diplomamunka Címe

Témavezető, (konzulens)

Tételek

Képzés

Kirchknopf Péter Alkalmazott fizika szakirány

Tisztázatlan eredetű radionuklidok helyének meghatározása az atomerőmű primer körében

 

Dr. Kocsonya András
MTA EK
Dr. Szalóki Imre
BME NTI

A, RF, N

 BSc

Roberts Vivienne Astra

Fizikus szakirány

Riesz potenciálokkal megvalósított inverz Radon transzformáció

Dr. Légrády Dávid
BME NTI

A, SzF

 BSc

Šafár Alexander Alkalmazott fizika szakirány

Izotópgenerátorok alkalmazásai

 

Dr. Dóczi Rita
BME NTI

A, N

 BSc

Székely Ákos

Fizikus szakirány

Már megvédte

 

A, HE

 BSc

Zsuga Lilla Veronika Alkalmazott fizika szakirány

Az ELM jelenségekhez kapcsolódó MHD instabilitások vizsgálata

Dr. Zoletnik Sándor
MTA Wigner FK
Dr. Pokol Gergő
BME NTI

A, FF

BSc

 

 

Jelmagyarázat:  Záróvizsga tételsorok

 

A Fizika BSc Alkalmazott fizika szakirány kötelező záróvizsga moduljai:

• A Alaptematika

 

További két modul az alábbiak új modulokból:

• RF Reaktorfizika

• N Nukleáris méréstechnika és radiokémia

 

Vagy egy modul a régi tárgycsoportokból

• N Nukleáris méréstechnika és radiokémia

• FF Fissziós és fúziós diagnosztika

 

A Fizika BSc Fizikus szakirány kötelező záróvizsga modulja:

• A Alaptematika

 

További egy modul az alábbiakból:

• SzF Szilárdtestfizika

• HE Haladó elektrodinamika