logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Mérnök-fizikus szak > Sugárvédelem és nukleáris környezetvédelem (S)

Sugárvédelem és nukleáris környezetvédelem vizsgakérdések

A kérdéscsoporthoz tartozó tárgyak: Sugárvédelem II., Radioaktív hulladékok, Szennyeződésterjedés a környezetben.

 1. A dózismennyiségek (elnyelt dózis, egyenértékdózis, effektív dózis, lekötött dózis, kerma) definíció-egyenletei, a közöttük fennálló összefüggések.
 2. A belső sugárterhelés alapegyenlete, az egyenlet gyakorlati felhasználásának problémái. A meghatározás elemzési és számítási eljárásai.
 3. A külső sugárterhelés dózisának és a külső sugárterhelés csökkentésének számítási összefüggései.
 4. A külső sugárterhelés meghatározására alkalmas berendezések működési sajátosságai, ezek kalibrációs (hitelesítési) eljárásai.
 5. A sztochasztikus és determinisztikus dózis-hatás összefüggések elemzése.
 6. A természetes eredetű kozmogén és primordiális radionuklidok fizikai és sugárvédelmi sajátosságai, a fontosabb természetes eredetű nuklidok és leányelemeik mérési eljárásai.
 7. A sugárveszélyes munkakörben dolgozó személyek és a lakosság dóziskorlátozási rendszerének elemei. Az immisszió és az emisszió korlátozásának struktúrája és ellenőrzése. A sugárveszélyes létesítmények sajátosságaihoz rendelt dózismegszorítások és cselekvési szintek.
 8. Radioaktív hulladékok keletkezése atomreaktorokban. Transzurán nuklidok, aktivációs (korróziós) és hasadási termékek. A reaktoros hulladék egyes, különös sugárvédelmi jelentőséggel bíró összetevőinek előfordulása, méréstechnikai sajátosságai.
 9. Térfogatcsökkentés és kondícionálás: a radioaktív hulladékok kezelési technológiájának elemei. Az eljárások minősítésére alkalmazott mennyiségek (dúsítási tényező, dekontaminációs tényező, térfogatcsökkentési tényező, kimoshatóság, stb.) ismertetése.
 10. Radioaktív szennyezések terjedése egy- és többfázisú környezeti rendszerekben. A terjedési differenciálegyenletek elemei, egyszerűbb integrálegyenletek ismertetése.
 11. A folyamatos nukleáris környezeti monitorozás differenciálegyenletei, az egyenletek megoldása sztatikus és továbbított szűrők esetében. Monitorozó rendszerek méréstechnikai felépítése.
 12. A környezeti aktivitások meghatározásának sajátos elemei. A kimutatási érzékenység számítási egyenletei és algoritmusai. Hatásfokmeghatározás és korrekciós számítások nagy térfogatú minták gamma-spektrometriájának során.