logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Mérnök-fizikus szak > Reaktor- és magfizika (R)

Reaktor- és magfizika vizsgakérdések

A kérdéscsoporthoz tartozó tárgyak: Mag- és részecskefizika I., Reaktorfizika I.

 1. Neutrontranszport-egyenlet differenciális és integrális alakja, határfeltételek
 2. Fick-törvény, diffúzióegyenlet, diffúziós határfeltételek, a diffúzióegyenlet megoldása egyszerű geometriai esetekben
 3. A kritikusság fogalma, keff mint sajátérték, anyagi és geometriai görbületi paraméter, kritikusság feltétele
 4. A pontkinetikai egyenlet, levezetése a diffúzióegyenletből és közvetlenül; reaktivitás, neutron-élettartam, későneutron-hányad; a reciprokóra formula, sajátértékek szuper- és szubkritikus esetben
 5. A reaktivitás mérési módszerei
 6. Lassulási sűrűség fogalma, lassulási modellek: Fermi- és Greuling-Goertzel közelítés
 7. Doppler effektus, a rezonanciaintegrál hőfokfüggése, hatása a reaktorbiztonságra; rezonanciaabszorpció heterogén közegben
 8. A végesdifferencia módszer , az egyenletek felírása X-Y és R-Z geometriában; a végesdifferencia-egyenletek megoldása iterációval, az iteráció konvergenciája, forrásiteráció
 9. Az uránlánc, a kiégés mértékének jellemzői, szekuláris egyensúly; a plutóniumizotópok felhalmozódása, konverziós tényező
 10. Hasadási termékek felhalmozódása, a Xe és Sm hatása
 11. Magreakciók. Energiaviszonyok, hatáskeresztmetszet. Szórások, direkt reakciók, összetett mag képződésével járó reakciók. Maghasadás, hasadási termékek, hasadási neutronok jellemzése
 12. Alapállapotú atommagok tulajdonságai. Tömeg, kötési energia, sugár, impulzusmomentum, mágneses momentum, elektromos kvadrupólus momemtum és ezek mérési módszerei.
 13. Atommagmodellek. Folyadékcsepp-modell, független részecske héjmodell, kollektív modell, egyesített magmodell.

A reaktorfizikai témájú diplomamunkát készítő hallgatók számára az alábbi kérdések is a tételsor részei (tárgy: Reaktorfizikai számítások):

 1. Perturbációelmélet (reaktivitás és fluxus perturbációja, szabályozórudak jelleggörbéje).
 2. Adjungált függvény fizikai jelentése, adjungált egyenletek.