logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Mérnök-fizikus szak > Nukleáris méréstechnika és radioanalitika (M)

Nukleáris méréstechnika és radioanalitika vizsgakérdések

A kérdéscsoporthoz tartozó tárgyak: Nukleáris méréstechnika, Nukleáris méréstechnika gyakorlat, Radioanalitika.

 1. Alfa-sugárzás energiájának meghatározására alkalmas mérőberendezések fajtái, felépítésük és jellemzői.
 2. Gamma-sugárzás energiájának meghatározására alkalmas mérőberendezések fajtái, felépítésük és jellemzői.
 3. Alfa, béta és gamma spektrumok összehasonlítása.
 4. Gáztöltésű detektorok működési elve, fajtái és jellemzői.
 5. Szcintillációs detektorok működési elve, fajtái és jellemzői.
 6. Félvezetődetektorok működési elve, fajtái és jellemzői.
 7. Aktivitások abszolút mérési módszerei.
 8. Alacsony és magas sugárzás intenzitások méréstechnikái.
 9. Holtidő korrekciós eljárások.
 10. Neutronok mérésére alkalmas detektorok és módszerek.
 11. Az aktivációs analízis elve, fajtái, főbb jellemzői. Az elemösszetétel meghatározásának módszerei. Alkalmazási példa.
 12. Nukleáris és nem nukleáris jellegű nyomelemanalitikai módszerek elve, fajtái, összehasonlításuk.
 13. Nukleáris módszerek alkalmazása az anyagszerkezet vizsgálatában, módszerek elve, fajtái, az anyagszerkezetről nyerhető információk.
 14. Régészeti és geológiai korok meghatározásának elve, gyakorlati példák, az egyes módszerek bizonytalansága.
 15. A radiokémiai módszerek sajátosságai alfa-, béta- és lágy-gamma sugárzó izotópok meghatározásában.
 16. Urán és uránizotópok meghatározási módszerei, ezek összehasonlítása izotópspecifikusság, érzékenység, pontosság szempontjából.
 17. A folyadékszcintillációs méréstechnika elve, alkalmazása 3H, 14C és 90Sr meghatározásában.
 18. Transzurán izotópok kémiai elválasztásának lehetőségei, szelektív elválasztási eljárások és ezekhez kapcsolódó méréstechnika.