logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Mérnök-fizikus szak > Atomreaktorok termohidraulikája és üzemtana (T)

Atomreaktorok termohidraulikája és üzemtana vizsgakérdések

A kérdéscsoporthoz tartozó tárgyak: Atomreaktorok termohidraulikája, Atomreaktorok üzemtana.

 1. Az UO2 anyagjellemzőinek alakulása a legfontosabb fizikai és technológiai paraméterek függvényében.
 2. A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző üzemanyag geometriák esetén. Üzemanyagpálca teljes hőátvitelének leírása.
 3. A hidraulikai egyenletrendszer és annak hasonlóságelméleti megoldása a hőátadás számítására.
 4. Forrásos hőátadás jellemzői, forrásgörbe, forráskrízisek. Kétfázisú áramlások vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.
 5. Hűtőközeg-csatorna stacionárius viszonyai egy- és kétfázisú áramlás esetén.
 6. Az aktív zónán belüli teljesítmény-eloszlás, üzemi korlátok, a termohidraulikai jellemzők és üzemi korlátok üzem közbeni monitorozása.
 7. A moderáltság és a reaktivitástényezők (és azok üzemi és biztonsági vonatkozásai).
 8. A xenon- és a szamárium-mérgezettség üzemviteli hatásai.
 9. Az atomreaktorok szabályozása, önszabályozó-képessége és manőverező-képessége.
 10. Az atomreaktor üzemi paramétereinek alakulása a kiégési ciklus (kampány) alatt, a ciklusnyújtás lehetőségei és feltételei.
 11. A fűtőelemek üzemi viselkedése, a fűtőelemek és a reaktortartályok állapot-ellenőrzése.
 12. Az atomreaktor és a primerkör mint sugárforrás és annak üzemi vonatkozásai.
 13. A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Tervezési üzemzavarok.
 14. Atomerőmű balesetek és az azokból levonható legfontosabb következtetések.