logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Orvosi Fizika > Orvosi Fizika Oktatás > Orientációs segítség Orvosi Fizika hallgatóknak

Orientációs segédlet

Kedves Orvosi Fizika szakirányos hallgatók!

Itt a Fizikus MSc  Orvosi Fizika (OF) szakirány 2010/11-es tanévtől érvényes ajánlott tantervet szeretnénk elérhetővé tenni számotokra.

1) az OF laboratórium a tavaszi   félévre került át, ez eltérés a többi szakirányhoz képest. Az Ultrahang diangnosztika és a Röntgen diagnosztika fizikai alapjai tárgyakkal lehet a szükséges kreditszámot elérni.

2) A 2. illetve ajánlottan inkább a 3. félév végi OF szigorlat a következő tantárgyakból lesz:

  • Magfizika
  • Sugárvédelem, Nukleáris méréstechnika
  • Orvosi Képalkotás
  • Sugárterápia fizikai alapjai

A szigorlati tételsor megtalálható itt.

3) A 4. félév végi záróvizsga feltétele a "Sugárbiológia" tantárgy is, mellyel az "orvosi biológia és élettan" tantárgyakból az előírásoknak megfelelő legalább 10 kredit összeáll. A szükséges 10 kredit tehát a Funkcionális Anatómia, Rendszerélettan és Sugárbiológia tárgyakkal teljesíthető. A teljesség kedvéért: előírás még, hogy diagnosztika és terápia témaköréből legalább 16 kreditet elvégezzetek.

Ezek alapján a következő órarendet javasoljuk - félkövéren szedve a szigorlathoz és záróvizsgához feltétlenül szükséges tárgyak, a kötelezően választható többi tantárgy pedig a  meghirdetési félév szerint van rendezve. A második félév szűkebb választéka az OF laboratórium áthelyezésének következménye.

Keresztfélévesek számára az előkövetelmények kialakításakor figyeltünk, hogy félév-veszteség nélkül tudjon mindenki haladni, a szigorlathoz szükséges tantárgyak csak a harmadik félévre elvégezhetőek. A keresztféléves képzés újdonsága miatt kérem jelezze mindenki, ha valamilyen problémába ütközik.

 

 

Szemeszter

 

 

Tárgynév, tárgytípus

1.Őszi

2. tavaszi

3. őszi

4. tavaszi

óra/kredit

Alapozó ismeretek (6 kreditpont)

 

 

 

1

Matematikai problémamegoldó gyakorlat

K

0/2/0/f/2

 

 

 

2/2

2

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása

K

0/0/2/f/2

 

 

 

2/2

3

Befektetések

K


2/0/0/f/2

 

 

2/2

Szakmai törzsanyag (23 kreditpont)

 

 

 

4

Atom- és molekulafizika

K

2/1/0/f/3

 

 

 

3/3

5

Fizikai anyagtudomány

K

 

2/0/0/f/3

 

 

2/3

6

Magfizika

K

 

3/0/0/v/4

 

 

3/4

7

Részecskefizika

K

 

 

4/0/0/v/4

 

4/4

8

Számítógép szimuláció a statisztikus fizikában

K

2/0/0/v/3

 

 

 

2/3

9

Fizikai laboratórium

K

0/0/6/f/6 

 

 

6/6

Differenciált szakmai ismeretek (85 kreditpont)

 

 

 

10

Szeminárium I-IV

K

0/2/0/f/2

0/2/0/f/2

0/2/0/f/2

0/2/0/a/0

8/6

11

Önálló laboratórium I-II

K

 

0/0/7/f/7

0/0/12/f/12

 

19/19

12

Szakirány tárgyak

KV

7/0/0/v/10

7/0/0/v/10

7/0/0/v/10

 

21/30

 

Funkcionális anatómia

 

 

(2/0/2/v/4)

 

 

 

 

Rendszerélettan

 

(3/1/0/v/4)

 

 

 

 

 

Az orvostudományi kutatások etikai kérdései

 

 

 

(2/0/0/v/2)

 

 

 

Sugárbiológia

 

(2/1/0/v/3)

 

 

 

 

 

Sugárvédelem az orvosi fizikában 

 

(2/0/2/v/4)

 

 

 

 

 

Sugárterápia fizikai alapjai

 

 

(2/0/2/v/4)

 

 

 

 

Sugárterápia II.

 

 

 

(2/0/0/v/2)

 

 

 

Brachytherápia

 

 

 

(2/0/0/v/2)

 

 

 

Minőségbiztosítás és jogi szabályozás

 

 

 

(2/0/1/v/3)

 

 

 

Orvosi képalkotás

 

(3/1/0/v/4)

 

 

 

 

 

Röntgendiagnosztika fizikai alapjai

 

(2/0/0/v/3)

 

(2/0/0/v/3)

 

 

 

Nukleáris medicina

 

 

(2/0/1/v/3)

 

 

 

 

Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása

 

 

 

(2/1/0/v/3)

 

 

Ultrahang diagnosztika

(2/0/0/f/2)

(2/0/0/f/2)

 

Bevezetés az optikába

 

(2/2/0/v/5)

 

(2/2/0/v/5)

 

 

 

Mikroszkópia

 

 

(2/0/0/f/2)

 

 

 

 

Lézerek gyógyászati alkalmazásának fizikai alapjai

 

 

(2/0/0/v/2)

 

 

 

 

Spektroszkópia és anyagszerkezet

 

(2/0/0/v/3)

 

(2/0/0/v/3)

 

 

 

Neutron és gammatranszport számítási módszerek

 

(2/2/0/v/4)

 

(2/2/0/v/4)

 

 

 

Monte Carlo módszerek

 

(2/0/2/v/4)

(2/0/2/v/4)

(2/0/2/v/4)

 

 

Szigorlat(0/0/0/v/0)

(0/0/0/v/0)

13

Diplomamunka

K

 

 

 

0/0/10/v/30

24/30

Szabadon választható tárgyak (6 kreditpont)

 

 

 

14

Szabadon választható  tárgyak I-III

SZV

2/0/0/f/2

2/0/0/f/2

2/0/0/f/2

 

6/6

 

 Kérdésekkel bátran fordulhattok Pesznyák Csillához (sugárvédelem és sugárterápia) vagy hozzám (képalkotás, képalkotó rendszerek).


Légrády Dávid

 

2012.08.27