logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Orvosi Fizika > OF Kutatás > Stelczer Gábor_PhD

Stelczer Gábor

Témavezető: Dr. Pesznyák Csilla

Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Orvosi Fizika

Végzettség: BME TTK Fizikus MSc, Orvosi Fizika szakirány (2012)

Munkahely: Országos Onkológiai Intézet

Kutatási téma:

Intenzitás modulált és képvezérelt besugárzási technikák dozimetriai elemzése

 

Rövid leírása:

 

A daganatos megbetegedés a világon, így hazánkban is az egyik leggyakoribb, népességet érintő betegség, gyógyítása egy sokat kutatott és gyorsan fejlődő tudományág. Jelenleg három kezelési módszer létezik a gyakorlatban: a daganat sebészeti eltávolítása, kemoterápiás kezelés és a sugárterápia. A sebészeti úton történő eltávolítás egy invazív műtéti beavatkozás, mely mindig magában rejti a műtétekkel járó kockázatokat, ráadásul a daganat sokszor nem, vagy csak nehezen távolítható el. A kemoterápiás kezelések célja ugyan a daganat roncsolása, ezt azonban méreganyag beadásával érik el, ami amennyire lehetséges kötődik a rosszindulatú sejtekhez, azonban jelentősen terheli a teljes szervezetet. A sugárterápia hatásmechanizmusának elve: ionizáló sugárzást bocsátunk a tumoros sejtekre, hogy kifejthessék szövetkárosító hatásukat. A fentiekben felsorolt három kezelési mód nem egymást kizáró beavatkozások, sőt a valóságban általában valamilyen kombinációjuk valósul meg.

 

Az intenzitás modulált sugárterápia

Az intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) az 1990-es évek közepétől kezdett teret nyerni, holott a matematikai háttér a 80-as években rendelkezésre állt. A klinikumban való alkalmazás elhúzódásának oka, hogy az IMRT kezelések tervezése inverz tervezési módszerrel történik, ami nagy számítási kapacitást igényel. Léteznek előretervezett (forward planning) IMRT-k is, azonban mára a számítástechnika jelentős fejlődésével világszerte az inverz tervezésű IMRT terjedt el. A módszer lényege, hogy megadjuk a kívánt dóziseloszlást, majd a számítógép célfüggvény minimalizálással meghatározza, hogy ehhez milyen nyalábokból mekkora dózist kell leadni. Az intenzitás moduláció azt jelenti, hogy az egy forgóállvány (gantry) állásból leadott foton fluxus inhomogén.

 

APERT (Akcelerált Parciális Emlő Radioterápia)

A módszer a nemzetközi irodalomban Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI) néven található. A frakcionálás eltér a hagyományostól, amely frakciónkénti 2 Gy, naponta 1 frakció, összesen 50 Gy. APERT esetén 4,1 Gy-t kap a beteg 9 frakcióban, tehát összesen 36,9 Gy-t. Ráadásul az első nap kivételével napi két frakció van, egy reggel és egy este. A kezelések tehát mindig hétfőn kezdődnek és pénteken végződnek. A kezelés ilyen mértékű felgyorsítása jelentős mértékben javítja a tumorkontrollt, azonban a normálszövetek védelme érdekében a kezelések konformitását növelni kell, hiszen a frakciók között rendelkezésre álló regenerálódási idő csökken.

Doktori munkám egy az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) folyó klinikai vizsgálathoz kapcsolódik. APERT kezeléseket korai stádiumú, alacsony rizikójú invazív emlődaganatok esetén alkalmazhatunk. A tanulmányba bekerülő betegeknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük a kockázatok minimalizálásának érdekében. A részleges besugárzás csökkenti a korai és a kései mellékhatások valószínűségét és azok súlyosságát, túl kis térfogat besugárzása esetén azonban megnőhet a lokális kiújulás esélye. A vizsgálatban a részleges besugárzásokat 2011 őszéig 3D konformális sugárterápiával végezték, azóta IMRT technikával.

 

Képvezérelt sugárterápia

A képvezérelt sugárterápiának (IGRT) fontos szerepe van a modern sugárterápiában. A kezelések között vagy a kezelések közben két illetve három dimenziós képalkotás segítségével tudjuk ellenőrizni a céltérfogat pozícióját. Ezt hasonlítjuk a tervezési CT-n lévő pozícióhoz, és ha kell korrigáljuk a beteg pozícióját. APERT esetén az OOI-ben minden frakció előtt kV-os CT-t készítünk a kezelt régióról, és ennek segítségével tudjuk javítani a fektetés pontosságát.

Doktori munkám során ezen két modern sugárterápiás technika (IMRT, IGRT) alkalmazhatóságát, pontosságát, minőségét és fejlesztési lehetőségeit vizsgálom valamint a technikák dozimetriai elemzését végzem.