logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Orvosi Fizika > OF Kutatás > Lantos Judit_PhD

Név: Lantos Judit

Témavezető: Dr. Major Péter

Konzulens: Dr. Czifrus Szabolcs

Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Orvosi Fizika

Végzettség: BME TTK mérnök-fizikus szak, nukleáris technika modul (2010)

Munkahely: Mediso Kft.


Kutatási téma címe:

Pozitron emissziós tomográfia képalkotásának fejlesztési lehetőségei –a félvezető alapú és MR kompatibilis rendszerekben rejlő potenciálok elemzése, új megoldások keresése.

 

A pozitron emissziós tomográfiában a vizsgált betegben bekövetkező annihilációk során keletkező fotonokat legelterjedtebben szcintillációs detektorkristályok alakítják fénnyé, amit pedig fotoelektron-sokszorozók alakítanak elektromos jellé. Ez a folyamat több ponton is jelentős információveszteséggel jár, illetve méréstechnikai szempontból sem optimális. Ennek kiküszöbölésére az utóbbi években több próbálkozás is született. Ilyenek többek között a teljes szcintillátor-PMT egység helyettesítése szobahőmérsékleten működő félvezető detektorokkal, valamint a szcintillátor meghagyásával a fényátalakítás új lehetőségeinek kihasználása. A félvezető alapú, kis zajú fotodetektorok, különösen a félvezető fotoelektron-sokszorozók (SiPM) megjelenése – a fentieken túlmenően – azt is lehetővé teszi, hogy a PET berendezés nagy mágneses terek jelenlétében is működhessen, és így lehetővé válik, hogy a PET berendezéseket közvetlenül MR berendezések mellé helyezzük. A félvezető alapú PET-ek fejlődését az a tény motiválja, hogy az MR által szolgáltatott anatómiai információ segítségével a PET képek diagnosztikai értéke jelentősen növelhető, hiszen az eddigi PET-CT kombinációval szemben az MR sokkal jobb lágyszöveti kontrasztra képes. A félvezető alapú technológia új lehetőségeket nyit a PET képalkotásban is, hiszen a megjelenő új technológiákkal jelentős változáson megy keresztül a PET berendezések detektora és adatfeldolgozása, másrészt a számítógépek növekvő teljesítménye miatt a felbontást rontó jelenségek egyre kifinomultabb modellezése és korrekciója válik lehetségessé.

Doktori munkám célja a fent említett alkalmazási lehetőségek feltérképezése. Vizsgálni fogom, hogy a különböző lehetséges fejlesztési irányok milyen előnyöket vagy esetleg hátrányokat rejtenek, különös tekintettel arra, hogy a félvezető detektorok által szolgáltatott többlet információ felhasználásával milyen képalkotási teljesítmény érhető el illetve prognosztizálható.

 

Publikációk: