logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Orvosi Fizika > OF Kutatás > Hulber Timea_PhD

Hülber Tímea

Témavezető: Dr. Sáfrány Géza, Dr. Pesznyák Csilla

PhD téma: Kromoszóma károsodások automatizált vizsgálata

Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Orvosi Fizika

Végzettség: BME TTK Fizikus MSc, Orvosi Fizika szakirány (2012)

Munkahely: Radosys Kft.


A kutatási téma:

Kromoszóma károsodások automatizált vizsgálata

 

 

Mikronukleuszt tartalmazó binukleáris sejt
Tárgylemez megfestett vérmintával

Rövid leírása:

A biodozimetriai módszerek a sejtekben az ionizáló sugárzás miatt létrejövő károsodások mértékének, mint biológiai dózisnak a meghatározására szolgálnak. Fizikai dózismérő hiányában nukleáris baleseteknél ezek alapvető eljárások. Ezen módszerek közül az egyik standard az in vitro micronucleus (MN) számlálás. Sejtosztódás során a károsodás miatt létrejött kromoszóma töredékek (fragmentek) nem kerülnek bele az utódsejtek sejtmagjába, hanem különálló képződményekként, micronucleusként maradnak fenn. Ezek optikai mikroszkóppal történő megjelenítése lehetőséget ad az ép és MN-t tartalmazó sejtmagok arányának megállapítására, amelyből az elszenvedett dózis mennyiségére lehet következtetni.

 

 

 

A mikronukleuszok a sejtciklus úgynevezett anafázisában válnak láthatóvá, amikor az utód sejtmagok már kettéváltak, viszont az őket körülvevő citoplazma még nem. Ahhoz, hogy a vizsgált vérmintában ezen fázisban lévő sejtmagok aránya nagy legyen, cytochalasin-B-hozzáadása szükséges. Ezzel a módszerrel kezelt sejttenyészetek tárgylemezen kerülnek fixálásra, amely már alkalmas optikai mikrószkóp alatti vizsgálatra. A megfelelő statisztika elérése érdekében legalább 1000 binukleáris sejt leszámlálására van szükség. Egy mintának a szabadszemmel történő elemzése akár több órán át eltatrhat. A sejtek és sejtmagok jól definiálható formával rendelkeznek, amely tulajdonságuk miatt a leszámlálásuk könnyen automatizálható, így egy minta vizsgálatához szükséges idő nagyságrendekkel csökkenthető (órákról percekre). Ennek a jelentősége akkor jelentkezik számottevően, amikor nagy nagylétszámú csoportot érő nukleáris baleset után, rövid időn belül meg kell megállapítani, hogy kit milyen ellátásban szükséges részesíteni. Illetve a módszerrel kis dózisokkal történő kísérletek során a statisztikai szórás csökkenthető, hiszen ugyanakkora idő alatt nagyobb sejtszám feldolgozására ad lehetőséget.

 

PhD munkám során azon dolgozom, hogy az automata mikroszkóp segítségével a tárgylemezekről készült képeket feldolgozzam. Ez elliptikus alakzatok szegmentálását jelenti: sejtek, sejtmagok, MN-ok. A szegmentáláshoz felhasznált paraméter-tartományok kémia laborokként és sejt típusokként változhtanak, így adaptív eljárások beépítésére is szükség van. Továbbá feladatom az automata számlálás validálása. Ebbe tartozik bele a kalibrációs görbe felvétele, az eredmények összehasonlítása a szabad szemmel történő számlálás eredményeivel és egy biológiai referencia mérés elvégzése. Ez utóbbi az Országos Onkológia Intézet bevonásával történik majd. Témája a különböző prosztata tumor besugárzási techinkák ép szövetekre gyakorolt károsító hatásának vizsgálata.