logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Orvosi Fizika > OF Kutatás > Elek Richárd_PhD

Elek Richárd

Témavezető: Dr. Sáfrány Géza, Dr. Pesznyák Csilla

Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Orvosi Fizika

Végzettség: BME TTK Fizikus MSc, Orvosi Fizika szakirány (2012)

Munkahely: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Kutatási téma:

 

Diagnosztikai és sugárterápiás berendezések sugártereinek dozimetriai vizsgálata

 

 

Rövid leírása:

 

Az ionizáló sugárzást kibocsátó röntgenberendezések, zárt sugárforrással működő berendezések és lineáris gyorsítók gyógyászati célú alkalmazása igen széles körben elterjedt. Az egyes modalitások biztonságos üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő és rendszeres dozimetriai ellenőrzések. Az új technológiai fejlesztések új méréstechnikai módszerek alkalmazását teszik szükségessé, ami komoly eszköz- és humán erőforrás igényt támaszt az egyes egészségügyi intézményekkel szemben.

 

Kutatási feladatai:

 

- Lineáris gyorsítók, brachyterápiás besugárzókészülékek, diagnosztikai berendezések dózisterének vizsgálata abszolút- és relatív dozimetriai eszközökkel, homogén és antropomorf fantomokban.

- Az alkalmazott dozimetriai módszerek összehasonlítása, pontosságuk és egyéb méréstechnikai paramétereik jellemzése (ionizációs kamrák, félvezető detektorok, thermolumineszcencia elvén működő detektorok, önhívó film).

- Elemezze az egyes módszerek alkalmazhatóságát a klinikumban, határozza meg, hogy bevezethető-e a jellemzett módszer a mindennapi gyakorlatban dozimetriai szempontok alapján.

- A diagnosztikában és terápiában alkalmazott képalkotó berendezések dózisterhelésének vizsgálata, sugárvédelmi elemzése.