logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Szabadon választható tantárgyak > Atomenergia és fenntartható fejlődés

Atomenergia és fenntartható fejlődés

Tárgy neve Atomenergia és fenntartható fejlődés
Tárgykód BMETE809008
Oktató Dr. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélésében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenezív vita folyik a jövő lehetséges fejlődési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára (2000-ben az itthon megtermelt villamos energia 40%-a származott a paksi atomerőműből).

A tárgy keretében tárgyalt legfontosabb témakörök:

 • a fenntartható fejlődés definíciója, értelmezése;
 • a fenntartható fejlődés  vizsgálatával foglalkozó nemzetközi programok, törekvések egyezmények;
 • az energiatermelés, az energiatermelési módok fejlődése és szerepe a fenntartható fejlődésben;
 • energiahordozó készletek; energiaellátás biztonsága; az energiaellátás és a gazdasági függetlenség kapcsolata;
 • globális felmelegedés, kiotói megállapodás, klímavédelem;
 • különböző energiatermelési módok összehasonlítása a környezeti hatások, gazdasági és ellátásbiztonsági szempontból;
 • megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepe az egészséges energiakoktélban;
 • atomenergia-hasznosítás fejlődése, fizikai alapjai; atomreaktorok műszaki felépítése és típusai;
 • atomenergia-rendszerek; hasadóanyag készletek, ezek összevetése egyéb primer  energiahordozó készletekkel;
 • radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetekre;
 • az atomenergia-hasznosítás radioaktív hulladékai és melléktermékei; a radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyagok kezelése, végső elhelyezése;
 • atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai;
  rendkívüli atomerőművi események, atomerőmű balesetek, okok, következmények és hatások (pl. Csernobil);
 • az atomenergia nem energetikai célú (orvosi, ipari stb) felhasználása